Om YH2020-03-27T12:35:37+01:00

OM YH-UTBILDNINGAR

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR

En yrkeshögskoleutbildning är framsprungen ur arbetsmarknadens kompetensbehov och bedrivs i nära samarbete med arbetslivet. Detta medför att arbetslivet är aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningen.

YH-utbildningar i allmänhet är mellan 1-3 år långa och lämpar sig för den som vill skaffa sig en utbildning som leder till arbete eller för den som vill byta yrke. Det är en fördel om du som söker har några års erfarenhet från arbetslivet när du påbörjar dina studier.

Vår utbildning är framtagen tillsammans med arbetslivet och leder till en tydlig yrkesroll. Den är studiemedelsberättigad och kostnadsfri. Vid godkända studier får du 430 yrkeshögskolepoäng, som efter slutförd och godkänd utbildning renderar i en yrkeshögskoleexamen.

LIA – LÄRANDE I ARBETE

En YH-utbildning kännetecknas av LIA – Lärande i arbete, att man praktiserar. Under denna får du på en arbetsplats praktisera dina kunskaper i din framtida yrkesroll. Det långsiktiga målet med LIA är att förbereda dig som studerande för din yrkesroll samt öka möjligheterna till arbete efter examen.

SKILLNADEN MELLAN YRKESHÖGSKOLA OCH HÖGSKOLA/UNIVERSITET

Högskole- och universitetsutbildningar är i första hand forskningsanknutna. Yrkeshögskoleutbildningar däremot baseras på arbetslivets kompetenskrav på praktiska yrkeskunskaper.

YH-utbildningarna har av den anledningen högre relevans för arbetsmarknaden, då den har ett behov av dessa kvalifikationer.

YH-utbildningar på minst ett års heltidsstudier (minst 200 YH-poäng) leder till yrkeshögskoleexamen. Det finns dessutom kvalificerad yrkeshögskoleexamen för de som läst under två år (minst 400 YH-poäng). Ett års heltidsstudier på Högskola eller Universitet motsvarar 60 Högskolepoäng.

SKILLNADEN MELLAN YRKESHÖGSKOLA OCH YRKESVUX

Yrkesvux är kurser på gymnasial nivå som är yrkesinriktade. Yrkesvux riktar sig till dem som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras

Go to Top