Vår mission2020-03-26T22:01:21+01:00

Om oss

TEKNISK KVALITET: FÖR TRYGGHET OCH KONKURRENSKRAFT

Kvalitet och kostnadseffektivitet blir allt viktigare för industrins konkurrenskraft. Högre krav ställs därför på hur effektivt en konstruktion möter kundernas förväntningar och hur väl den har anpassats för tillverkning och eftermarknad. 

 Med olika metoder inom inspektion och provning upptäcks avvikelser och skador i tid. På sikt skapas en ovärderlig erfarenhetsbank. Tillverkningsstörningar i produktion och risken för uppkomna kvalitetsbrister hos kunder kan därefter minimeras.

 Kunnande, engagemang och tvärfunktionellt samarbete avgör hur ett företag lyckas. Att rekrytera välutbildade människor och på olika sätt vidareutbilda egen personal är A och O.

NDT Training Center erbjuder personcertifiering och kompletta utbildningsprogram inom oförstörande provning och fordonsbesiktning. Bara under de senaste fem åren har personer från fler än 300 företag deltagit i våra kurser.

För nyrekrytering rekommenderas studenterna från den ettåriga utbildningen Inspektions- och provningstekniker och den tvååriga yrkestekniska högskoleutbildningen Inspektions- och provningsingenjör. Läs mer nedan.

Den rätta vägen i kvalitetsarbetet

I vår tillvaro ingår maskiner och anläggningar som kan ställa till avsevärda skador om de inte fungerar som de ska. Vilka krav ska du ställa på personer som kvalitetssäkrar?

Läs mer
Go to Top