Integritetspolicy2021-06-04T10:45:59+02:00

Kommunikations- och integritetspolicy

I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du använder vår hemsida, våra sociala mediakanaler eller någon av våra eller våra samarbetspartners tjänster.

Denna policy gäller från och med 2018-05-18 tills vidare. Policyn ses över minst en gång per år, varpå individer vars personuppgifter NDT Training Center AB hanterar, blir informerade om eventuella förändringar via vår webbplats ndttraining.se.

Om du har frågor rörande denna policy, behandling av personuppgifter, eller vill ha felaktiga uppgifter rättade är du välkommen att kontakta NDT Training Center AB, Regattagatan 23, 021-16 44 40 och info@ndttraining.se.

Personuppgiftsansvarig

NDT Training Center AB, härmed kallat Bolaget, är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen för behandling av personuppgifter.

Bolaget månar om den personliga integriteten för dig som besöker webbplatsen ndttraining.se och de sociala medieplattformar som Bolaget använder (se lista under sektion “Länkar och externa webbplatser”). Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss endast får användas för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

Nedan finns en sammanfattning av våra skyldigheter och dina rättigheter som personuppgiftslämnare.

Behandling av personuppgifter

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter i form av t ex namn, adress, organisation, e-postadress och telefonnummer. Den information du uppger används för att bearbeta dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla de tjänster/information du begärt.

Vi behandlar även data som automatiskt registreras under ditt besök och som samlats in på vår hemsida, först efter en interaktion (se “Cookies och loggfiler”).

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut till underleverantörer som Bolaget anlitar för att utföra en tjänst, dvs för utskick av finansiell information, inbjudningar, rekrytering respektive bolagsstämma. Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde åt Bolaget.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

Rätten att lagra dina personuppgifter baseras på minst ett av följande alternativ:

 • Rättslig förpliktelse
 • Tecknat avtal
 • Rätten om intresseavvägning

Rättsliga förpliktelser förekommer inom ekonomi, HR samt administration av utbildning och certifiering. Gällande rätten om intresseavvägning så görs den baserat på att vi endast kommunicerar med dig i din yrkesroll och håller dig informerad kopplad till ett eller flera relevanta syften som beskrivs nedan.

Syften

 • Hålla dig löpande informerad via e-post då ny information läggs upp under vår nyhetssida.
 • Skicka dig den information du efterfrågar.
 • Informera dig om aktiviteter vi tror du kan vara intresserad av att delta på.
 • Kontakta dig och ge dig den hjälp du efterfrågar.
 • Kontakta dig gällande rekrytering om du har sökt en tjänst hos oss.

Vi sparar även personuppgifter i syfte att kunna genomföra marknadsanalys och för automatisk profilering baserat på webbaktivitet, där din profil kan användas i marknadssyfte.

Marknadsföring

Genom att godkänna denna policy, samtycker du även till att Bolaget använder de personuppgifter du lämnar för att kontakta dig avseende marknadsföring och marknadsundersökningar. Detta i syfte att förbättra upplevelsen och optimera kvaliteten på våra tjänster. Om du inte längre önskar motta marknadsföring, kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Dina rättigheter då du lämnar dina personuppgifter

Vi registrerar bara de uppgifter som vi behöver för de syften som beskrivs ovan. Som uppgiftslämnare har du alltid rätten att kräva att:

 • Ta del av den information som vi lagrar om dig
 • Informationen om dig ändras eller uppdateras
 • Informationen om dig som saknar rättslig förpliktelse raderas och tas bort
 • Informationen om dig som saknar rättslig förpliktelse lagras men inte längre kan knytas till dig som person

Du har också rättighet att få information, genom e-postmeddelande från oss, om intrång i vårt dataregister sker.

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@ndttraining.se.

Säkerhet

Då du lämnar dina personuppgifter till Bolaget skall du känna dig trygg. Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade. Bland annat utnyttjas SSL säkerhet. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller överlåtas till annan part för andra syften än vad som specificeras i denna policy.

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

De system vi använder för att lagra dina uppgifter är i grunden anpassade för att följa den lagstiftning för personuppgifter som finns i Sverige och övriga EU som finns beskrivna här.

Bolaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t ex ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Cookies och loggfiler

Cookies

På webbplatsen www.ndttraining.se används cookies, dvs små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Loggfiler

När du använder Internet från din dator eller mobila enhet, kommer viss information att överföras, sk loggfiler. Detta är en fil som innehåller datorns/mobila enhetens logg, alltså en kronologisk förteckning av händelser och åtgärder i datorn/mobila enheten. När du besöker vår webbplats lagras detta besök i dina loggfiler på servern. Denna information är anonym och kan inte härledas till dig som person.

Egna cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats.

Cookies för anslutningskontroll “Session cookies” har som syfte att identifiera och autentisera användaren under besöket på hemsidan. En “session cookie” innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som tilldelas till besökarens enhet. “Session cookies” används för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar, t ex språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.

Tredje parts cookies

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats, exempelvis:

 • Vilka externa sidor besökarna kommer ifrån
 • Vilka söktermer som används
 • Vilka undersidor som besöks mest frekvent

Vi samlar in statistisk över användningen och beetende på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.

NDT Training Center AB webbplats använder sig av Google Analytics och Google Tag Manager som analysverktyg, Act-On som opt-in-verktyg* samt olika sociala medieplattformar (se “Länkar och externa webbplatser” nedan).

*Med opt-in menar vi de formulär som besökaren kan fylla i för att bli kontaktad, få nyhetsbrev, inbjudningar och för att få ta del av innehåll som t ex white papers, artiklar och videos. Då registreras användarens e-postadress kopplat till en ip-adress, som Act-on kommer att känna igen vid nästa besök på vår webbplats.

Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies.

Länkar och externa webbplatser

På webbplatsen www.ndttraining.se finns länkar till andra webbplatser och sociala medieplattformar. Bolaget månar om den personliga integriteten för dig som besöker webbplatsen www.ndttraining.se och följande sociala medieplattformar som Bolaget använder:

Tekniskkvalitet på Facebook

NDT Training Center på Linkedin

Denna integritetspolicy gäller inte övriga webbplatser eller sociala mediekonton, så du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Om webbplatsen

Webbplatsen underhålls av Angry Creative som är en webbyrå i Stockholmwebbyrå i Malmö & webbyrå i Norrköping. Webbplatsen använder moderna tekniker och lösningar som t.ex. WordPress som publiceringsplattform, WooCommerce som e-handelsplattform och responsive design för att anpassa utseendet för olika plattformar och skärmupplösningar.

Go to Top