Om kvalitet2021-10-27T23:55:29+02:00

OM KVALITET

TEKNISK KONTROLL – DEN RÄTTA VÄGEN I KVALITETSARBETET

Vår industri måste för att vara konkurrenskraftig kunna leva upp till kraven att leverera rätt produkt i rätt tid och med rätt kvalitet. I vår tillvaro ingår maskiner och anläggningar av olika storlek och komplexitet, många av dem märker vi inte ens av att de finns, t.ex fjärrvärmeledningarna som löper i marken under våra fötter. En stor del av dessa maskiner och anläggningar kan ställa till avsevärda skador, både mänskliga, materiella och ekonomiska om de inte fungerar som de ska.

Om ett flygplan störtar lider vi stora förluster i form av människoliv men även materiella förluster i det förstörda flygplanet och ekonomiska, i form av minskat flygande med flygbolaget och flygplanstypen.

VARFÖR ÄR KVALITET SÅ VIKTIGT?

Därför är det oerhört viktigt att dessa maskiner och anläggningar står under uppsikt genom periodiska kvalitetssäkringar i form av besiktning och provning. Detta sker inom de mest skilda områden som bilbesiktning, hissbesiktning, kontroll av svetsar i en brokonstruktion, kontroll av vingar i vindkraftverk, bensinmackens lilla burk för luftpåfyllning etc. Kompetenskraven på de som ansvarar för att utföra besiktning och provning måste vara höga.

INDUSTRINS KRAV PÅ KOMPETENS INOM KVALITETSSÄKRING

Det är inte lätt att alltid förstå vilka krav som behöver ställas inom detta område, men det är viktigt att rätt kvalitet uppnås. Fel kvalitet kan innebära att produkten inte håller men kan också innebära att den håller för bra. Det handlar om att ha rätt kompetens i rätt tid för att få rätt kvalitet. Kvalitetskontrollen måste vara med hela vägen från idé till färdig produkt – de brister som kvalitetskontrollanten hittar i produktens olika stadier av färdigställande eller drift måste återföras till konstruktören.

Allmänt kan sägas att två typer av kompetens krävs: en generell teknisk kompetens för att ha överblick och se sammanhang och helhet, samt en specialiserad kompetens för det specifika teknikområdet. Nyckelord för en person som arbetar med teknisk kvalitet är: noggrann, ansvarskännande, stor integritet, omutbar, självständig, strukturerad, kunnig och socialt kompetent.

Så kompetenssäkrar du din personal

Hur ser kompetensprofilen ut för den som ska arbeta med teknisk kvalitet? Behöver ni kvalitetssäkra inom olika områden och på olika plan?

Läs mer

Ansvarar du för teknisk kontroll?

Vilka krav ska du ställa på dina medarbetare inom inspektion, besiktning och provning? Och hur får du dem att arbeta med rätt kvalitet?

Läs mer
Go to Top