NDT Training Center2024-05-31T13:22:06+02:00

AKTUELLT

För fler nyheter, följ även Föreningen för Oförstörande Provning.

FORDONSBESIKTNING

PERSONCERTIFIERING OCH UTBILDNING

Fordonsbesiktning

OFÖRSTÖRANDE PROVNING & INSPEKTION

PERSONCERTIFIERING OCH UTBILDNING

Oförstörande provning och inspektion

YH-UTBILDNING

UTBILDNING

YH-AF Utbildningar

GRUNDUTBILDNINGAR

UTVECKLING

Grundutbildningar

FORDONSBESIKTNING

UTBILDNING OCH PERSONCERTIFIERING

Fordonsbesiktning

OFÖRSTÖRANDE
PROVNING & INSPEKTION

UTBILDNING OCH PERSONCERTIFIERING

Oförstörande provning

AF-UTBILDNING

UTBILDNING

Fordonsverkstäder

YH-UTBILDNING

UTBILDNING

YH-AF Utbildningar

GRUNDUTBILDNINGAR

UVECKLING

Grundutbildningar

TEKNISK KVALITET FÖR
TRYGGHET OCH KONKURRENSKRAFT

NDT Training Center är ackrediterat som certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024. I vårt
åtagande ingår att arbeta opartiskt och oberoende. Alla certifieringsuppdrag ska utföras
med sekretess och utan att gynna eller missgynna någon enskild person eller något enskilt
företag. Alla examineringsresultat analyseras och jämförs därför kontinuerligt för att bevaka
och säkerställa att inga oskäliga skillnader föreligger.

Läs mer

TEKNISK KVALITET FÖR
TRYGGHET OCH KONKURRENSKRAFT

NDT Training Center är ackrediterat som certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024. I vårt åtagande ingår att arbeta opartiskt och oberoende.

Läs mer

TEKNISK KONTROLL
– DEN RÄTTA VÄGEN I KVALITETSARBETET

Läs mer

TEKNISK KONTROLL
– DEN RÄTTA VÄGEN I KVALITETSARBETET

Läs mer
Go to Top