FAQ2023-12-14T12:02:42+01:00

Vanligt ställda frågor

Vad är LIA?2023-12-12T17:15:12+01:00

LIA står för Lärande i Arbete och är din praktikperiod när du deltar i en yrkeshögskoleutbildning. Mer information om LIA och hur det fungerar finns på vår webbplats.

Vad kostar det?2023-12-12T17:14:09+01:00

Priserna för våra kurser varierar beroende på kursen och dess omfattning. Du kan hitta detaljerade prisuppgifter under respektive kursbeskrivning på vår webbplats. Om du behöver skräddarsydda lösningar eller har specifika prisförfrågningar, är du välkommen att kontakta oss på info@ndttraining.se eller ringa oss på 021-16 44 40.

Hur fungerar en distansutbildning?2023-12-12T17:13:20+01:00

Våra distanskurser genomförs online via tex. Teams och ger dig möjlighet att studera och interagera med instruktörer och andra deltagare utan att vara fysiskt närvarande. Du kommer att få tillgång till kursmaterial och resurser online och ha möjlighet att ställa frågor och delta i diskussioner via digitala plattformar. Vi erbjuder både blended learning, där traditionell klassrumsundervisning kombineras med digitala resurser, och e-learning, som fokuserar helt på online-lärande utan fysiska klassrumsaktiviteter. Båda varianterna ger flexibilitet och utnyttjar teknologi för att främja din inlärning.

Går kurserna på distans?2023-12-12T17:08:49+01:00

Ja, vi erbjuder även distanskurser för att möta olika behov. Kontakta oss för att få mer information om tillgängliga distanskurser.

Hjälper NDT till att boka hotell till kurserna i Göteborg?2023-12-12T17:06:40+01:00

Inte i dagsläget. Vi hjälper till att boka hotell i Västerås och Karlstad, vi har inget avtal med hotell i Göteborg just nu och därför får kursdeltagare fixa egen logi under RT2 + omcert.

Hur får jag certifikat?2023-12-12T17:03:19+01:00

Du kan erhålla ditt NDT-certifikat genom att slutföra de nödvändiga kurserna och uppfylla certifieringskraven. Vi kommer att bistå dig med information och vägledning genom hela processen. Läs mer och ansök om certifikat här.

Jag har varit borta från arbete 6 månader, vad händer med mina certifikat?2023-12-12T16:59:55+01:00

För att bibehålla certifikatet bedöms aktiviteten kvartalsvis, och det krävs arbete vid minst två tillfällen under varje kvartal för godkännande. Överstiger frånvaro fyra kvartal i följd eller totalt 8 perioder under 5 år, krävs en omcertifieringsexaminering om kraven inte uppfylls. I ditt fall behåller du ditt giltiga certifikat om du, efter 6 månaders frånvaro, utför aktiviteter som uppfyller kraven.

Hur kommer jag åt mitt certifikat efter byte av arbetsgivare?2023-12-12T16:57:50+01:00

Du kommer åt dina certifikat via CertOnline. Vid byte av arbetsgivare måste du ansöka om duplikat. Detta gör du via vår hemsida. Bifoga giltigt synintyg. Kriterierna för synintyg finns på vår hemsida läs mer här.

Efter hur lång tid får jag göra omprov OFP?2023-12-12T16:52:49+01:00

Först efter 30 dagar men inom 2 år. För omcertifieringskurserna kan tiden vara något kortare, man kan mejla eller ringa för att boka tid för omexaminering.

Måste man examinera sig?2023-12-12T16:48:57+01:00

För att certifieras är svaret ja. I annat fall är det inte ett krav från oss. Oftast så är det ett krav från arbetsgivaren.

Hur förlänger jag ett NDT-certifikat?2023-12-12T16:46:07+01:00

För att förlänga ditt NDT-certifikat, måste du uppfylla de gällande kraven för certifieringens förnyelse. Du behöver kontinuerligt utfört adekvat arbete inom det relevanta området, utan avbrott över 365 dagar eller två perioder överstigande 2 år. Du måste även ha godkänt syntest enligt EN ISO 9712 de senaste 12 månaderna, och om det är en omcertifiering, får du inte ha certifierat dig vid ett annat examinationscenter.
Kontakta oss för mer information och bifoga nödvändiga dokument.

När startar nästa IPI-kurs?2023-12-12T16:40:45+01:00

Vår nästa planerade IPI-kurs beräknas starta tidigast under hösten 2025. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad genom att besöka vår webbplats eller kontakta oss för den senaste informationen.

Går kurserna att genomföra på engelska?2023-12-12T16:41:10+01:00

Nej, vi erbjuder inte kurser på engelska eftersom vi inte har kurskompendium/material på annat språk än svenska.

Kan man som privatperson gå kurserna hos NDT?2023-12-12T16:36:46+01:00

Ja, inom OFP men då bekostar man det själv, I vanliga fall är det arbetsgivaren som skickar ut sina anställda på utbildning.
Nej, inom fordon. Du behöver vara anställd av besiktningsaktör. NDT utbildar den teoretiska delen medan besiktningsaktören utbildar den praktiska delen och står för utbildningen.

Go to Top