Oförstörande provning och inspektion top banner OFÖRSTÖRANDE PROVNING & INSPEKTION
Oförstörande provning och inspektion2024-05-31T13:21:10+02:00

KURSSCHEMA

Kursschema för samtliga OFP-utbildningar 2024-2025.

Schemalagda kurser

För bokning, gå in på respektive kurssida nedan.

OM OFÖRSTÖRANDE PROVNING

Vår förhoppning är att NDT Training Centers kursprogram inom oförstörande provning ska vara ett starkt utbildningsalternativ inom ert företag. Kurser i oförstörande provning förutsätter att deltagaren har kunskaper om materialframställning, materialtyper, svetsning och förekommande defekttyper samt grundläggande praktisk erfarenhet i metoden. Som introduktion kan vi varmt rekommendera våra webbutbildningar i grundläggande teknik.

Möt några av våra kursdeltagare här!

INDUKTIV PROVNING

Induktiv provning, eller som man lika ofta kallar metoden, virvelströmsprovning (Eddy Current Testing) innebär att man söker av en yta med en probe som sänder ut ett magnetfält som induceras i provningsobjektet. Med hjälp av ett instrument kopplat till proben kan man bl a utföra materialsortering, skikttjockleksmätning eller detektera sprickor.

Vanligt förekommande tillämpningar: detektering av sprickor inom flygindustrin, tubprovning, detektering av sprickor runt bult- och nithål, färgtjockleksmätning på fartygsskrov.

MAGNETPULVERPROVNING

Provningsprincipen magnetpulverprovning (MT) grundar sig på att ett magnetfält induceras i ett provobjekt, t ex med ett magnetok, samtidigt som ett järnpulver appliceras på ytan. Finns en spricka i objektet samlas pulvret dit och gör sprickan synlig för blotta ögat. Metoden detekterar ytligt belägna defekter i magnetiska material.

Kursen MT2, utnyttjar en blended learning-modell där utbildningen inleds med webbaserade sessioner, följt av en övergång till traditionell undervisning med fysisk närvaro.

PENETRANTPROVNING

Penetrantprovning (PT) är den mest använda av ofp-metoderna. Grundprincipen är enkel, en färgad vätska appliceras på en yta, efter en viss tid avlägsnas överskottspenetranten, varefter en framkallare sprayas på. Färg som sugits in i t ex en spricka i ytan indikeras som en färgad linje i framkallaren.

Kursen PT2, utnyttjar en blended learning-modell där utbildningen inleds med webbaserade sessioner, följt av en övergång till traditionell undervisning med fysisk närvaro.

RADIOGRAFERING

Radiografering (RT) kallas även röntgenprovning efter den stråltyp som används vid provningen. Vid provningen bestrålas ett objekt med en elektromagnetisk strålning, oftast från ett röntgenrör, en film på motstående sida av objektet exponeras. En hålighet i t ex en svets gör att det avsnittet exponeras mer (blir svartare) på filmen.

Kursen RT2, utnyttjar en blended learning-modell där utbildningen inleds med webbaserade sessioner, följt av en övergång till traditionell undervisning med fysisk närvaro.

ULTRALJUDPROVNING

Ultraljudprovning (UT) innebär att ett högfrekvent ljud sänds ut från en sökare ner i ett objekt som ska undersökas. Ljudet reflekteras tillbaka till sökaren om det träffar på en gränsyta, t ex en spricka. Det reflekterade ljudet behandlas av ett instrument där en indikation kan återges på en bildskärm.

Ultraljudprovning används både för att detektera defekter och mätning av tjocklek.

VISUELL KONTROLL

Utbildningen bygger på att lära sig bedöma svetsförband, gjut- och smidesdetaljer samt ytor visuellt. Bedömning av skademekanismer som exempelvis olika typer av korrosion behandlas även.

Denna utbildning  är för dig som arbetar som inspektör, kontrollant och avsynare. Verkstadspraktisk erfarenhet inom svetsområdet underlättar inlärandet.

UTBILDNING NIVÅ 3

En nivå 3-person på ett företag ska inneha sådana kunskaper och erfarenheter att den kan rekommendera rätt OFP-metod samt att tillsammans med t. ex. en konstruktör samråda om acceptansgränser mm.

En nivå 3-person kan dessutom ansvara för att standarder följs, att OFP-personalen har giltiga certifikat samt att rätt teknik tillämpas och att företagets kvalitetssystem efterlevs inom området Oförstörande provning.

OFP-INFOKURSER

OFP-Infokurser vänder sig till dem som endast behöver allmän kännedom om metoderna och ej är i behov av certifikat för behörighet.

Arrangeras och genomförs på tid och plats enligt överenskommelse.

KURS FÖR SYNPRÖVARE

Kurs för dig som ska genomföra synundersökning för ofp-personal enligt krav i standarden SS-EN ISO 9712:2022.

Go to Top