Fordonsbesiktningsansvarig2017-07-11T14:26:36+02:00

Säkerställ effektiv och trygg certifiering av fordonsbesiktningtekniker

Tillsammans med dig som ansvarar för fordonsbesiktning arbetar vi på ett sätt som gör det mycket effektivt för besiktningsteknikern och besiktningsaktörerna. Våra examinatorer åker ut till stationerna och genomför examineringarna på plats. Detta ökar tryggheten för respektive besiktningstekniker som får certifieras i sin hemmamiljö samtidigt som produktionsbortfall och resekostnader minimeras.

En stor del av utbildningen inför certifiering kan genomföras på distans utan att göra avkall på kvalitet. Vi erbjuder även repetitionsutbildning hos er lokalt och som e-learning. Så mycket effektivare kan det inte bli!

Läs mer
Läs mer
Go to Top