ADR – Återkommande2022-09-13T10:29:58+02:00

ADR – ÅTERKOMMANDE

ADR – ÅTERKOMMANDE

Kursen ska ge deltagarna kunskaper om ADR-Å besiktningar.

Teoretiska och praktiska kunskaper som besiktningstekniker använder vid ADR-Å och en bedömning av brister. Hantering av ADR-Å certifikat.

Två dagars kurs innehållande teori och genomgång inför praktik. Avslutas med teoretiskt test.

Praktik utförs på besiktningsstation. Besiktningsbolagets egen utsedda personal kontrollerar det praktiska genomförandet och godkänner tilldelning av behörighet.

Just nu har vi inga inplanerade kurstillfällen.

Vänligen kontakta oss för att lämna intresseanmälan till nästa möjliga kurstillfälle.

Kontakta oss här

Godkänd besiktningstekniker som innehar gällande certifikat för K- eller R-behörighet.

Go to Top