Intervju med besiktningsteknikern Christian

Christian är en erfaren besiktningsingenjör inom Lyft avdelningen i Göteborg. Med en varierande arbetsdag som inkluderar att utföra besiktningar på olika typer av objekt, har han skapat en karriär som bygger på frihet under ansvar. Vi har tagit tillfället i akt att ställa några frågor för att få en närmare inblick i Christians erfarenheter och perspektiv på att arbeta inom denna dynamiska bransch.

Vad arbetar du som idag?
-Besiktningsingenjör (Lyft avdelningen Göteborg)

Hur ser en normal arbetsdag ut för dig? Vilka ansvarsområden och uppgifter är vanliga?
-Då våra arbetsdagar kan variera ganska så mycket från dag till dag beroende på vad vi gör så är det egentligen svårt att beskriva en ”normal” arbetsdag. Men det vanligaste jag gör på dagarna innefattar att vara ute på fält hos olika kunder som jag själv har bokat tid med, för att utföra återkommande besiktning på olika typer av objekt. Det kan tex vara en fordonsverkstad där vi besiktigar deras fordonslyftar, deras maskindrivna portar och i vissa fall har dom även lyftutrustning i form av traverser, telfrar och liknande. Nästa stund är man ute och besiktigar mobila arbetsplattformar, oftast åt firmor som hyr ut dessa till sina egna kunder. Och så vidare. Som sagt dagarna varierar ibland mycket, likaså ibland lite mindre

Vad anser du vara de mest givande och utmanande aspekterna av ditt yrke?
-Friheten under ansvar. Vi har väldigt stor chans att själva forma våran arbetssituation eftersom vi själva bokar in besöken hos kunderna. Om man är sådan som person som tycker om det så är det fantastiskt bra, men också enligt mig den största utmaningen då man själv bär ansvaret för att effektivisera sina dagar.

Kan du dela några konkreta exempel på projekt eller arbetsuppgifter som du har hanterat inom yrket, och hur de påverkar branschen?
-Målet med våra oberoende besiktningar är givetvis att skapa en tryggare vardag för de människor som använder sin utrustning och att minska risken för att olyckor sker. Detta tycker jag vi bidrar till hela tiden på ett bra sätt.

Med den erfarenhet du har idag, finns det något specifikt du önskar att du hade känt till om branschen eller yrket när du började din karriär?
-Det mesta var väl egentligen ganska glasklart innan jag började med detta, sen som med allt annat här i livet så lär man sig alltid något under tidens gång. Möjligtvis hur pass mycket det faktiskt var att hålla koll på, men det ser jag endast som en positiv utmaning!

Vilka är de vanligaste utmaningarna eller riskerna som du hanterar inom din branch och hur arbetar du med att minimera dem?
-De största riskerna som jag själv har i yrket är väl lättast summerat i arbetsmiljön vi rör oss i. Då vi är ute i många olika verksamheter, så som fabriker, lagerbyggnader, byggarbetsplatser i alla storlekar och så vidare, så är det alltid väldigt viktigt att vara väl informerad om eventuella risker som befinner sig på den plats vi ska jobba på. Att ha rätt arbetskläder, skyddsutrustning och vetskap brukar vara ett vinnande koncept!

Om du skulle rekommendera ditt yrke för någon, vad är de fem viktigaste sakerna som man borde tänka på?
-Jag skulle nog säga:

1. Du behöver gilla självständigt arbete.

2. Kunna planera dagar på egen hand.

3. Du bör tycka om en varierande arbetsdag.

4. Vara ”open-minded” och förstå att ingen kan kunna allt.

5. Att vara höjdrädd är ingen merit! Jag pratar ur egen erfarenhet (Haha).

Hur ser möjligheterna till yrkesutveckling och avancemang ut inom din karriärväg?
-Då vi har ett så pass brett område inom våran avdelning med vad vi gör besiktningar på, så finns en stor utvecklingspotential. Olika objekt kräver olika befogenheter och det finns olika steg i varje område som man kan stega vidare i för att få utföra fler besiktningar på fler objekt. Och skulle man vilja testa ännu mer av något annat har vi fler avdelningar inom våran organisation, så som tryck, provning osv.

Hur upplevde du processen att hitta anställning inom detta yrke? Var det svårt eller lätt att få anställning?
-Inte svårare än för något annat jobb tänker jag. Jag skickade en ansökan när jag såg annonsen, blev kallad på en första intervju och sedan en andra, sedan blev jag erbjuden en tjänst.

Vad är din syn på branschens framtidsutsikter? Ser du några spännande möjligheter eller förändringar som är på horisonten?
-Branschen utvecklas ständigt och det händer saker hela tiden. Givetvis påverkas vi som många andra av våran omgivning och vad som sker där, men man vet inte vad som väntar runt hörnet och det är jättekul!

Har du några konkreta råd eller tips för personer som överväger att följa samma karriärstig inom samma bransch?
-Är du intresserad, kör på bara! Nyttigt är nog bara att ha med sig att det är en process innan man är ”redo” och kör på med sina egna saker, men det är det värt.

Go to Top