Intervju med Sanna- Specialist inom teknisk kvalitet

Sanna är en erfaren specialist inom teknisk kvalitet inom branschen. Hon arbetar på Kiwas kvalitetsavdelning och har en varierande arbetsdag som involverar att hantera olika ansvarsområden och uppgifter. Vi tog tillfället i akt och ställde några frågor för att få en inblick i hennes erfarenheter och perspektiv på att arbeta inom denna bransch.

Vad arbetar du som idag?
-Specialist Teknisk Kvalitet Tryck på Kiwas kvalitetsavdelning

Hur ser en normal arbetsdag ut för dig? Vilka ansvarsområden och uppgifter är vanliga?
-Det är väldigt varierande dagar i min roll. Det kan vara att svara på frågor från organisationen, granska och tillstyrka befogenhetsansökningar, säkerställa lärare för våra interna utbildningar, delta i möten kring specifika frågeställningar både internt och externt, delta i samrådsmöten med myndigheten, representera Kiwa i Swetic, uppdatera rutiner och instruktioner, uppdatera ledningssystemet m.m.
Vi på kvalitetsavdelningen är en support till organisation och stöttar vid klurigheter och oklarheter. Ett att våra viktigaste uppdrag är att säkerställa kvaliteten i våran leverans och tillse att Kiwa lever upp till ackrediteringskraven.

Vad anser du vara de mest givande och utmanande aspekterna av ditt yrke?
-Variationen och möjligheten att ständigt utvecklas. Jag lär mig nya saker varje dag!

Med den erfarenhet du har idag, finns det något specifikt du önskar att du hade känt till om branschen eller yrket när du började din karriär?
-Tänk om jag visste hur intressant och bred branschen faktiskt är. Jag kände knappt till någonting när jag började som besiktningsingenjör för 9,5 år sedan.

Vilka är de vanligaste utmaningarna eller riskerna som du hanterar inom din branch och hur arbetar du med att minimera dem?
-Vår största utmaning just nu är att säkerställa personal med rätt kompetens. Det är brist på besiktningsingenjörer och vi är i stort behov av att rekrytera för framtiden.

Om du skulle rekommendera ditt yrke för någon, vad är de fem viktigaste sakerna som man borde tänka på?
-Var öppen och transparent, ingen kan allt. Det är helt rätt att säga: Jag vet inte, men jag ska kolla upp det!

Hur ser möjligheterna till yrkesutveckling och avancemang ut inom din karriärväg?
-Om man vill utvecklas inom Kiwa finns alltid möjligheterna. Ingen stoppar dig så länge du själv visar att du vill och engagerar dig!

Hur upplevde du processen att hitta anställning inom detta yrke? Var det svårt eller lätt att få anställning?
-Jag blev rekommenderad av en vän som jobbade på Kiwa att skicka in en spontanansökan. Så jag blev anställd trots att ingen annons fanns ute.

Vad är din syn på branschens framtidsutsikter? Ser du några spännande möjligheter eller förändringar som är på horisonten?
-Vi jobbar för hållbarhet och säkerhet, det kommer aldrig att försvinna, snarare blir det bara viktigare och viktigare.
Jag tror att det alltid kommer dyka upp nya spännande projekt och utvecklingsmöjligheter för personal inom Kiwa.

Har du några konkreta råd eller tips för personer som överväger att följa samma karriärstig inom samma bransch?
-Ett högt engagemang och ett personligt driv är bra egenskaper!
Kör hårt, du kommer inte ångra dig!

Övriga kommentarer/tankar
-Jag började på Kiwa (dåvarande Inspecta) för 9,5 år sedan som besiktningsingenjör av trycksatta anordningar. Under mina år på Kiwa har jag utvecklats enormt. Från att kontrollera trycksatta anordningar började jag intressera mig för utbildning. Under flera år har jag hållit, tagit fram och utvecklat både våra interna och externa utbildningar. Det har varit framförallt Pannoperatörsutbildningar och utbildning i föreskriften AFS 2017:3. Detta i samband med att kontrollera trycksatta anordningar samt verkat som gruppledare. 2020 testade jag även på ett kort vikariat som Tf Enhetschef.
Min nuvarande tjänst som är inom Kvalitet började jag på 50% av min tid i december 2022. Den 1 september 2023 gick jag över till 100%.

2024-03-05T13:29:03+01:00Kvalitet|
Go to Top