Intervju med Ulla- Teknikansvarig Svets

Ulla har en bred roll som inkluderar att vara instruktör för visuell kontroll av svetsning och andra svetsrelaterade utbildningar vid NDT Training Center. Utöver detta innehar hon också positionen som teknikansvarig inom svetsområdet. Vi tog tillfället i akt och ställde några frågor för att få en inblick i hennes erfarenheter och perspektiv på att arbeta inom denna bransch.

Vad arbetar du som idag?
Teknikansvarig Svets

Hur ser en normal arbetsdag ut för dig?
Finns alltid saker på att göra listan tex läsa en ny standard, skriva tekniska instruktioner om någon standard. Bedöma och ge ut befogenheter, ta fram rekommendationer för reparation av ett sprucket material, bedömda svetsprover, vara lärare, svara på frågor om svetsning mm.

Vad är det bästa med ditt yrke?
Att jobba med alla kunniga arbetskamrater och trevliga kunder.

Ge exempel på vad du jobbat med inom ditt yrke
Svetslärare, utredare vid skador, omvärldsanalys av vad som händer i svetsområdet, bedöma svetsprover, ta fram planer för reparation, haveriutredningar, arbetsledare vid tillverkning mm

Om du skulle rekommendera ditt yrke för någon, nämn fem förslag på vad som är viktigt att tänka på.

  1. Gilla standarder
  2. Kunna be om hjälp
  3. Vara noggrann
  4. Våga stå på sig
  5. Tycka om att lära sig nya saker

Om du blickar tillbaka är det något du önskar du kände till om branschen/yrket som du vet idag?
Hur stort det är och att man aldrig blir fullärd utan lär sig nya saker varje dag❤️

Stämde dina förväntningar om yrket överens med verkligheten?
Verkligheten är bättre.

Upplever du att det är jämnställt i branschen?
Nej, men det blir bättre när de unga tar över.

Har du något tips till de som funderar på att utbilda sig till inspektions- och Provningsingenjör
Så roligt

Go to Top