Ny avancerad oförstörande provningsteknik – mirakelmedicin för industrin?

Oförstörande provning (OFP) har funnits i 150 år

Den första metoden var en föregångare till penetrantprovning, som användes för att kontrollera tryckkärl. För cirka 90 år sedan uppfanns industriell röntgen. Och för cirka 60 år sedan utvecklades ultraljudsprovning. Även idag är det dessa två metoder, radiografi (RT) och ultraljudsprovning (UT) som dominerar. Globalt sett står UT för 35 % av intäkterna och RT för cirka 24 %. Övriga metoder som ytprovning, virvelströms-provning och visuell provning dock är mycket vanligt förekommande.

Regelverken och traditionen att använda oförstörande provning är väl etablerade

Det är också ett av skälen till att den industriella tillämpningen av ny OFP-teknologi sker relativt långsamt inom process och energibranschen. Den tekniska utvecklingen har dock gått i rasande fart. Det finns idag möjlighet att kontrollera anläggningar på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Detta ställer krav på ett nytt sätt att se på oförstörande provning från ett kvalitetsperspektiv.

Digital radiografi

Inom RT har t.ex. digital RT tagit allt mer plats. Fördelarna är att man slipper hantera film, framkallning och kemikalier. Det finns även stora tidsvinster att hämta då tiden från exponering till färdig bild är kortare. Digital RT medger även nya möjligheter till bildbehandling, spara och dela bilder med andra. Nackdelen är att den initiala investeringskostnaden för digital RT är flera gånger högre än för ett filmbaserat RT system. Återhållsamhet och försiktighet med ny teknologi inom bl.a. energi och flyg är en faktor som gör att traditionell filmbaserad RT fortfarande kommer att spela en viktig roll. Att ta fram gällande standarder för metoden är också tidskrävande. Övergången till digital RT sker därför långsamt och gradvis.

Phased Array är framtiden

Inom UT anser många att framtiden heter Phased Array för ultraljudsprovning. Phased Array är helt enkelt en mer avancerad ultraljudsmetod. Man kan söka i flera vinklar, undersöka mer komplexa geometrier, snabbare och mer noggrant. Det är också möjligt att spara data för framtida användning. Både i 2D och 3D. Det som begränsar en snabb ökning av denna metod är hög utrustningskostnad och krav på mer kompetent personal. Det saknas också ofta en gällande standard för denna metod.

Fokus på säkerhet och lönsamhet

Ökade krav på säkerhet och lönsamhet leder till att befintliga anläggningar används längre. Internationellt har olyckor som Deep Water Horizon i Mexikanska Gulfen (2010) och kollapsen av Mississippi River Bridge (2007), har ökat medvetenheten om värdet med OFP. Mer fokus läggs idag på tillståndskontroll, reparationer och livslängdsförlängning. Därmed kommer även behovet av OFP att öka inom dessa områden. I befintliga anläggningar kontrolleras framförallt förekomsten av korrosion och utmattning, till skillnad mot produktionskontroll där t.ex. svetsfel kontrolleras i högre utsträckning.

Kostnadsjakt och lönsamhetsfokus hos OFP-köpare leder till ökad konkurrens och prispress hos OFP-inspektionsföretagen. Mot detta står önskemål om krav på mindre redundans i metoder och bättre, mer omfattande och rationell/snabbare provning vilket kräver dyrare utrustningar och mer kompetent personal. En väg runt detta är att den nya tekniken medger nya sätt att kommunicera på. Resultat från OFP kan t.ex. skickas vidare till en expert som sitter och utvärderar, så att inte personalen på plats behöver ha samma kompetens. Ett system som redan är etablerat inom sjukvården. Det bli även möjligt att i högre utsträckning jobba med ”on site” utvärdering av provningsresultat.

Inte bara teknik

Men OFP är inte bara teknik. Det är handlar också om förberedelser, provningsplanering, projektledning och kommunikation med uppdragsgivaren. För att ny avancerad OFP skall bli mirakelmedicinen måste rätt provningsmetod väljas, metoderna skall vara enkla att handha, intuitiva och kvalitativa. Inom kärnkraftsindustrin finns t.ex. en kvalificeringsprocedur för nya metoder.

I grunden bygger allt på fysikens lagar och matematik. Och detta kommer att kräva mer av våra OFP-tekniker, högre teoretiska krav, samtidig som de skall vara kommunikativa och kunna driva projekt. Och tillgången på, och utbildning av, dessa tekniker är en framgångsfaktor för användningen av ny avancerad OFP.

Vi skall dock komma ihåg att de som beställer OFP vill ha en lösning på sitt problem, inte i första hand ny teknologi. Och ett misslyckande med en ny teknik kan ge den dåligt rykte, och därmed en broms för vidare utveckling.
Skrivet Av Tomas Tränkner, ttr@force.se. Artikeln är även publicerad i Tidningen Svetsen nr 1/2013

Go to Top