ISO-standard2019-08-16T14:21:27+02:00

Ny utgåva av Nordtest DOC GEN 010

NDT Training center examinering och certifiering uppfyller samtliga krav i standarden SS-EN ISO 9712. Denna standard beskriver många krav som ska vara uppfyllda i samband med certifiering av ofp-personal. Vissa detaljer är dock inte beskrivna i standarden, dessa detaljer samt tolkningar av 9712 standarden är beskrivet av Nordtest systemet. Nordtest fungerar som ett samarbete inom de nordiska länderna vilka har exakt samma certifieringsordning.

De nya reglerna innebär att Nordtest har tagit bort ett antal tilläggskrav som ställdes avseende examineringen med avsikt att jämställa kraven mer mot SS-EN ISO 9712 standarden.

I nya Nordtest systemet är sektorn IMU, Multisektor (vilken inkluderade samtliga industrisektorer) borttagen. Den sektor som ersätter den borttagna är istället industrisektorn IPI vilken innehåller: metalltillverkning (c, f, t, w och wp) tillverkningsmontage och återkommande provning (provning vid service och underhåll). De certifikat som är utställda med IMU är fortsatt giltiga under certifikatets angivna giltighetstid. En övergång till sektor IPI sker vid nästkommande examinering, vilket innebär att IMU fortsatt gäller efter en 5-årsförlängning av certifikatet.

En annan förändring är att antalet provobjekt vid det praktiska provet är identisk med antalet beskrivna i SS-EN ISO 9712 standarden. Det innebär att antalet reducerats jämfört med tidigare krav i Nordtestsystemet.
De nya kraven börjar gälla för examineringar under hösten 2019.

Läs mer om de nya Nordtestkraven i dokumentet Nordtest DOC GEN 010, ed 6.4 2019:07.

Go to Top