Priser Certifiering2023-01-13T14:05:18+01:00

Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST

Certifieringsorganet debiterar efter en prislista som är fastställd av styrelsen.

 

Radiografisk-, Ultraljud-, Induktiv provning nivå 1, Magnetpulver-, Penetrantprovning samt Visuell kontroll nivå 2

16.000:–

Avgift för kompletterande prov Allmän del

2.600:–

Avgift för kompletterande prov Speciell del

3.700:–

Avgift för kompletterande praktiskt prov

9.650:–

Avgift för omcertifiering efter 10 år

13.350:–

 

 

Phased Array Ultraljud nivå 1 och nivå 2, per nivå

21.350:–

Avgift för kompletterande prov Speciell del

3.700:–

Avgift för kompletterande praktiskt prov

15.250:–

 

 

Digital radiografering nivå 2

21.350:–

Avgift för kompletterande prov Speciell del

3.700:–

Avgift för kompletterande praktiskt prov

15.250:–

 

 

Radiografisk-, Ultraljud- samt Induktiv provning nivå 2

24.000:–

Avgift för kompletterande prov Allmän del

2.600:–

Avgift för kompletterande prov Speciell del

3.700:–

Avgift för kompletterande praktiskt prov

17.300:–

Tilläggsexaminering, i annan objektkategori, (t.ex tuber i ET, IPI i UT)

17.300:–

Avgift för omcertifiering efter 10 år

21.100:-

 

 

Nivå 3

 

Avgift för allmän del, (Del A, B och C)

19.800:–

Avgift för metoddel (ET, MT, PT, UT, RT, VT) Del D, E och F inklusive certifieringskostnad

19.800:–

Avgift för omexaminering, delprov

6.600:–

Avgift för omcertifiering efter 10 år*

7.750:–

Avgift för omcertifiering (vid poängbedömning) ej examinering

3.400:–

 

 

Förlängning/Duplikat, PED-bedömning samt NTO

 

Förlängning av certifikat efter 5 år, duplikat samt avgift för PED-bedömning på redan utgivna certifikat samt NTO

 

1 certifikat

2.850:–

2 certifikat

2.250:–

 

 

Certifiering

1.200:–

Certifering kan i vissa fall utföras med annan examinering som grund än sådan som utförts av NDT Training Center. I dessa fall måste certiferingsorganet förvissa sig om överensstämmelse genom auditering av den externa examineringen. Tillkommande kostnad för genomförande av auditeringen debiteras den sökande (tid, resor, traktamenten, mm).

Vid examinering/certifiering som sker på annan plats än i centrets lokaler tillkommer kostnad för restid, resor, traktamenten, frakter mm.

Samtliga priser i SEK exkl moms.

* Vid omcertifiering, med få deltagare vid ett examineringstillfälle, förbehåller vi oss rätten att debitera en högre examineringsavgift.

Go to Top