Priser Certifiering2021-06-04T09:00:32+02:00

Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST

Certifieringsorganet debiterar efter en prislista som är fastställd av styrelsen.

 

Radiografisk-, Ultraljud-, Induktiv provning nivå 1, Magnetpulver-, Penetrantprovning samt Visuell kontroll nivå 2

14.500:–

Avgift för kompletterande prov Allmän del

2.350:–

Avgift för kompletterande prov Speciell del

3.300:–

Avgift för kompletterande praktiskt prov

8.850:–

Avgift för omcertifiering efter 10 år

9.500:–

 

 

Phased Array Ultraljud nivå 1 och nivå 2, per nivå

17.500:–

Avgift för kompletterande prov Speciell del

3.200:–

Avgift för kompletterande praktiskt prov

14.300:–

 

 

Digital radiografering nivå 2

17.500:–

Avgift för kompletterande prov Speciell del

3.200:–

Avgift för kompletterande praktiskt prov

14.300:–

 

 

Radiografisk-, Ultraljud- samt Induktiv provning nivå 2

21.850:–

Avgift för kompletterande prov Allmän del

2.350:–

Avgift för kompletterande prov Speciell del

3.300:–

Avgift för kompletterande praktiskt prov

16.200:–

Tilläggsexaminering, i annan objektkategori, (t.ex tuber i ET, IPI i UT)

9.600:–

Avgift för omcertifiering efter 10 år

12.300:-

 

 

Nivå 3

 

Avgift för allmän del per delprov

(material och cert, ET, MT, LT, PT, RT, UT, VT)

2.800:–

Avgift för metoddel (ET, MT, PT, UT, RT, VT) 2 prov inklusive certifieringskostnad

5.100:–

Avgift för procedurprov

4.150:–

Avgift för omcertifiering efter 10 år*

6.300:–

Avgift för omcertifiering (vid poängbedömning) ej examinering

3.200:–

 

 

Förlängning/Duplikat, PED-bedömning samt NTO

 

Förlängning av certifikat efter 5 år, duplikat samt avgift för PED-bedömning på redan utgivna certifikat samt NTO

 

1 certifikat

2.600:–

2 certifikat

2.100:–

 

 

Certifiering

1.150:–

Certifering kan i vissa fall utföras med annan examinering som grund än sådan som utförts av NDT Training Center. I dessa fall måste certiferingsorganet förvissa sig om överensstämmelse genom auditering av den externa examineringen. Tillkommande kostnad för genomförande av auditeringen debiteras den sökande (tid, resor, traktamenten, mm).

Vid examinering/certifiering som sker på annan plats än i centrets lokaler tillkommer kostnad för restid, resor, traktamenten, frakter mm.

Samtliga priser i SEK exkl moms.

* Vid omcertifiering, med få deltagare vid ett examineringstillfälle, förbehåller vi oss rätten att debitera en högre examineringsavgift.

Go to Top