Priser Certifiering2024-04-04T13:40:06+02:00

Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST

Certifieringsorganet debiterar efter en prislista som är fastställd av styrelsen.

 

Förlängning efter 5 år eller omcert efter 10 år
Metod & nivå Grundcert. Genom meritpoäng Genom examinering Omexam, allmän del Omexam, speciell del Omexam, arbets-instruktion Omexam, praktiskt prov
Penetrantprovning, nivå 2 16.800 4.700 15.350 3.900 3.900 3.900 10.100
Penetrantprovning, nivå 3 19.800 4.700 * 6.600 6.600 6.600
Magnetpulverprovning, nivå 2 16.800 4.700 15.350 3.900 3.900 3.900 10.100
Magnetpulverprovning, nivå 3 19.800 4.700 * 6.600 6.600 6.600
Induktiv provning, nivå 1 16.800 4.700 15.350 3.900 3.900 3.900 10.100
Induktiv provning, nivå 2 26.000 4.700 23.100 3.900 3.900 19.300
Induktiv provning, nivå 3 19.800 4.700 * 6.600 6.600 6.600
Radiografering, nivå 1 16.800 4.700 15.350 3.900 3.900 3.900 10.100
Radiografering, nivå 2 26.000 4.700 23.100 3.900 17.250
Radiografering, nivå 3 19.800 4.700 * 6.600 6.600 6.600
Digital radiografering, nivå 2 23.350 4.700
Ultraljudprovning, nivå 1 16.800 4.700 15.350 3.900 3.900 3.900 10.100
Ultraljudprovning, nivå 2 26.000 4.700 23.100 3.900 17.250
Ultraljudprovning, nivå 3 19.800 4.700 * 6.600 6.600
UT Phased array, nivå 1 23.350 4.700 15.350 3.900 17.250
UT Phased array, nivå 2 23.350 4.700 23.100 3.900 17.250
Visuell kontroll, nivå 2 16.800 4.700 15.350 3.900 3.900 3.900 10.100
Visuell kontroll, nivå 3 19.800 4.700 * 6.600 6.600 6.600

* Endast vid förlängning 5 år.

Nivå 3, omcertifiering med meritpoäng 9.500

Duplikat vid byte av företag eller certifikatsinnehavarens namn.

Ett duplikat 4.700
Flera duplikat 4.000

Samtliga priser i SEK exkl moms.

Certifering kan i vissa fall utföras med annan examinering som grund än sådan som utförts av NDT Training Center. I dessa fall måste certiferingsorganet förvissa sig om överensstämmelse genom auditering av den externa examineringen. Tillkommande kostnad för genomförande av auditeringen debiteras den sökande (tid, resor, traktamenten, mm).

Vid examinering/certifiering som sker på annan plats än i centrets lokaler tillkommer kostnad för restid, resor, traktamenten, frakter mm.

Vid omcertifiering, med få deltagare vid ett examineringstillfälle, förbehåller vi oss rätten att debitera en högre examineringsavgift.

Go to Top