Rekryteringsansvarig2017-07-12T08:44:42+02:00

För dig som ansvarar för rekrytering och utbildning

Har du koll på företagets ledarskap? Har du engagerade medarbetare? Har du talanger som stannar kvar i företaget? Om du svarar ja på dessa frågor så är det bara att gratulera, du jobbar helt rätt!

Teknikintensiv industri kräver rätt kompetens

Men teknikintensiv industri kräver rätt kompetens, och färsk kompetens. Och eftersom industriföretag i mogna branscher är starkt konkurrensutsatta så blir personalrekryteringen en nyckelfråga, och kanske en utmaning att hinna med.

Det proaktiva kvalitetsarbetet blir allt viktigare. Leverantörer kommer in tidigare i processen och är med och styr, exempelvis hur kvalitetssäkringen skall utföras och vilka kravdokument som skall gälla. En HR-chef som kan leta upp rätt kompetens och förstå företagets potential blir en nyckelperson i företagets tillväxt. Rätt kompetens är inte bara en teknisk fråga, det kan översättas till affärsfördelar och ökad konkurrenskraft.

Digitalisering, ny teknik och nya krav inom kvalitet kräver uppdaterade kunskaper och engagerad personal. Känner du som HR-chef att du hinner rikta blicken utåt och hänga med i utvecklingen?

Att minska kostnaderna är att göra rätt saker på rätt sätt. Personal med rätt kompetens och kreativitet gör att verksamheten blir produktiv. Hur skall du göra för att lyckas med detta som HR-chef på ett industriföretag?

Läs mer
Go to Top