NDT Training Center är aktiva inom Föreningen för Oförstörande Provning, FOP

Föreningen för Oförstörande Provning, FOP, är en branschorganisation som även finns internationellt. FOP arrangerar ECNDT 2018, European Conference on Non Destructive Testing, i Göteborg den 11-15 juni 2018. Under konferensen kommer ca 500 föredrag att hållas och NDT Training Center medverkar för att hitta lämpliga föredrag och föredragshållare. Föredragen kan exempelvis handla om erfarenheter av vanliga provningsproblem.

Vill du, eller någon i ditt företag, berätta om era erfarenheter av OFP och marknadsföra er genom att hålla en presentation?  Kontakta då Jonny Lindblom eller ladda ned information om föredragen här.

För mer information om FOP: www.ndtsweden.com

För mer information om ECNDT 2018: www.ecndt2018.com

2017-08-28T07:01:18+02:00Oförstörande provning|
Go to Top