Introduktion UT 12020-03-16T06:42:53+01:00

INTRODUKTION UT 1

INTRODUKTION UT 1

Vara rätt förberedd i inför UT 1 kursen. Klara minst 80% rätt på diagnostiskt prov i grundläggande matematik. Introduceras i ultraljudsteori. Att ha övat praktiskt i ultraljud innan kursstart.

Kontakta oss för att beställa denna kurs!

Beställ kurs här

Introduktionsmaterialet tar 2-4 timmar att genomföra. För att testa sina kunskaper i grundläggande matematik genomförs först webbaserade diagnostiska prov. Vid mindre antal rätt än 80% så genomförs webbaserade matematikutbildningsmoduler med övningar. Efter att man gått igenom utbildnigarna genomför man de diagnostiska proven ytterligare en gång.

Kursen innehåller introduktionsmaterial i ultraljudprovning inklusive övningsfrågor.

Ett diagnostiskt prov i grundläggande matematik för ultraljudprovning samt en enkät med frågor som berör kursdelagarens tidigare erfarenheter av ultraljudprovning.

1.000:- exkl mervärdesskatt.
Kursen är kostnadsfri om man är anmäld på UT 1.

Kursen är webbaserad.

Kursintyg efter godkända prov.

Go to Top