Introduktion UT 22020-03-16T06:45:35+01:00

INTRODUKTION UT 2

INTRODUKTION UT 2

Att regelbundet pröva sina praktiska och teoretiska kunskaper i ultraljudprovning och vara rätt förberedd inför UT 2. Minst 80% rätt i det praktiska provet som består av 4 st provobjekt samt minst 80 % rätt på ett webbaserat teoretiskt prov.

Beställ kurs här

Teoretiska provet tar ca 1,5 timme att genomföra. Praktiska proven tar ca 4 timmar inklusive att lämna in svarsalternativ på webben. Väskan med de praktiska provobjekten sänds tillbaka till NDT efter avslutad utbildning.

Kursen innehåller ett repetitionsmaterial i UT 1 samt teoretiska och praktiska diagnostiskt prov.

1.500:- exkl mervärdesskatt.
Kursen är kostnadsfri om man är anmäld på UT 2 eller UT omcertifiering.

Kursen är webbaserad. En väska med 4 st provobjekt skickas till kursdeltagaren.

Kursintyg efter godkända prov.

Go to Top