TSFS 2017:53 – Uppdaterad ackreditering för besiktningstekniker och bilinspektör

NDT Training Center har beviljats ackreditering enligt TSFS 2017:53, det vill säga Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör.

Ackreditering tillämpas för alla sökande, examineringar och certifieringar från och med den 1 april 2019. Då kommer certifieringen att tillämpa de nya reglerna som finns beskrivna i TSFS 2017:53.

För att få certifieras som besiktningstekniker skall ansökan styrkas med ett av följande:
– dokumentation om minst tre års erfarenhet 1
– dokumentation om minst tre års mentorskap 2
– utbildningsbevis som styrker att sökande/kandidat 3 genomgått lämplig utbildning enligt TSFS 2017:53 eller äldre regler

1 med minst tre års erfarenhet menas, tre års yrkeslivserfarenhet som besiktningstekniker, bilinspektör, polis med förordnande att utföra flygande inspektion, arbete med fordonsbesiktning inom försvaret och från EU-land godkänd besiktningstekniker.

med motsvarande mentorskap menas, arbete i ledande befattning/position/roll, utbildare, bedömningsledare eller motsvarande inom fordonsbesiktningsbranschen (Sverige eller EU) eller statligt verk samt myndighet t.ex. Försvaret, Polismyndigheten, Swedac m.m.

3 utbildningsbeviset ska styrka att utbildningen omfattat de 12 områden som anges under punkt 2 i bilagan till TSFS 2017:53 eller äldre regler.

Teoretiska och praktiska prov kommer att utföras enligt beskrivningen i Bilaga till TSFS 2017:53.

2019-03-14T13:03:54+01:00Fordonsbesiktning|
Go to Top