Kunder2023-10-19T13:55:25+02:00

Vad säger representanter från branschen om våra studenter?

Thomas Engblom
Thomas EngblomVD på Solö Mechanical
Thomas tror att det finns ett klart behov av kompetens inom provning för rätt typ av industrier, där frågor kring svets, smide, värmebehandling och materialteknik är viktiga.

– Idag jobbar många företag allt närmare kunderna. Mer kompetens hos företaget gör att man kan hjälpa kunderna mer. Ju längre ner i organisationen kompetensen finns desto bättre är det. Det ger möjlighet till mer proaktiv produktionskontroll och att arbeta med förebyggande processer.

Konkurrensen kräver att leverantörer måste vara goda kravställare mot kunder. 
– Vi lever på att kunna hjälpa kunderna i en tidig fas. Det blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Kompetens i kvalitet och teknisk kontroll skall inte bara ses som kostnader, utan även som ett sätt att utveckla sina affärer mot kunderna.

– Kompetensutveckling är en av de viktigaste delarna vi har att konkurrera med. Det handlar Inte bara om att säkra kvalitet, även att förebygga, menar Thomas Engblom.

Peter Nerman
Peter NermanAnsvarig för framtagning av procedurer för kvalitetskontroll på Scania
Peter har en specialistroll och utreder nya tekniker inom oförstörande provning.

– Att ha en allmän materialkännedom, kunskap om tillverkning och kvalitetssystem är en förutsättning för att jobba effektivt med produktion, menar Peter. Utan det finns risken att man missar målet på grund av fel kontrollmetoder eller otillräcklig kunskap om processer och material.

Peter ser det som en stor fördel om arbetssökande har det mesta med sig när de börjar på Scania, som är ett mycket teknik och kompetensvänligt företag. Alla uppmuntras att komma med innovationer och att vara lösningsorienterade.

– IPT-utbildningen på NDT Training Center ger en bra grund för jobb inom industrin, menar Peter Nerman.

Läs mer
Go to Top