Ackreditering återfås för registreringsbesiktning

Idag har vi en fantastisk nyhet att dela med er! Efter en noggrann utvärdering och en dedikerad insats är vi glada över att meddela att vår ackreditering för registreringsbesiktning har återfåtts. Detta är en betydelsefull milstolpe för oss på NDT Training Center AB, och vi är oerhört stolta över detta erkännande av vårt arbete och vår kompetens inom området.

För att ge er en kort bakgrund, under en tidigare period återkallades vår ackreditering för Besiktningstekniker R1, R2, R3, RMC och RBuss av Swedac. Det var naturligtvis en utmaning för oss, men vi såg det som en möjlighet att förbättra oss och säkerställa att vi uppfyller de högsta standarderna inom registreringsbesiktning.

Efter noggrann granskning och hårt arbete har vi nu framgångsrikt implementerat de korrigerande åtgärder som krävdes av oss. Swedac har nyligen genomfört extra tillsynsbesök och bedömt våra åtgärder som tillfredsställande. Som ett resultat har vi fått vår ackreditering återställd, vilket innebär att vi nu har full befogenhet att utfärda certifikat för Besiktningstekniker R1, R2, R3, RMC och RBuss.

Om ni har några frågor eller behöver ytterligare information är ni varmt välkomna att kontakta:
Certifieringsledare R, Göran Ottosson: goran.ottosson@ndttraining.se
Utbildningsledare, Henric Sandberg: henric.sandberg@ndttraining.se

Go to Top