Årlig K- och R-fortbildning

Webbaserad fortbildning inom K-och R behörigheterna

Vad är syftet?

Webbaserade utbildningar som syftar till att ge teknikerna en årlig repetition inom respektive certifikat under åren mellan re-certifieringarna samt uppdateringar av nyheter inom området vad gäller teknik och arbetsförfarande.

Webbaserad fortbildning inom K-och R behörigheterna innehåller relevanta delar inom:

  • Ny teknik för fordonsbesiktningstekniker
  • Repetition grundläggande teknik
  • Repetition av konstruktion/funktion fordonskomponenter och system
  • Repetition av kontrollplan och kontrollmetoder
  • Tips och trix kring genomförandet av besiktning
  • Kunskapshöjning i syfte att förbygga störst risker för bristfällig besiktning
  • Eventuella regelförändringar
  • Ergonomi vid besiktningsförfarandet
  • Allmän information inom besiktnings- och fordonsbranschen
  • Utblick framåt, nyheter som påverkar branschen och marknaden

Läs mer och anmäl dig här: Årlig  K- och R-fortbildning

2022-06-27T09:54:52+02:00Fordonsbesiktning|
Go to Top