Anmälan examination2024-03-28T00:28:45+01:00

Anmälan examination

Fyll i formuläret och ha ditt utbildningsintyg redo för att bifogas som fil.

Boka examinering här


    Tänk på om du söker för ”tunga fordon”, lastbil och/eller buss, så kan du söka för antingen K2 eller KBuss, eller båda två samtidigt.
    Har du gått en besiktningsteknikerutbildning, utan att ha någon arbetsgivare, så skriv ”No company”.
    Go to Top