Besiktningsteknikutbildning – R2023-05-17T14:24:59+02:00

BESIKTNINGSTEKNIKERUTBILDNING – R

2023-05-15 Swedac återinför vår ackreditering för registreringsbesiktning. Läs mer

BESIKTNINGSTEKNIKERUTBILDNING – R

De olika R-utbildningarna ger dig förutsättning att klara personcertifieringskraven för registreringsbesiktning R1 (lätta fordon), RMC, R2 (tunga fordon) respektive RBUSS.

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt behövs kunskaper i grundläggande matematik. Innan utbildningsstart krävs därför att kursdeltagaren erhållit minst godkänt resultat på ett webbaserat diagnostiskt matematikprov. Innan provet erbjuds även fri tillgång till vår distansutbildning i matematik.

R-utbildningarna är lärarledda där teori växlas med olika praktikfall. Egen tid för praktik tillkommer.

KURSTILLFÄLLEN
R1 Göteborg v41 2022 (fyra veckors genomförande)
R2 Göteborg v47 2022 (två veckors genomförande)
RMC Göteborg v50 2022 (en veckas genomförande)
RBUSS

Sista datum för anmälan till R1, R2 och RMC är den 31 augusti 2022.

Boka
Vecka 1 Hållfasthet med test.
Vecka 2 Regelverk internationell och nationell lagstiftning. Enskilt godkännande. Case.
Vecka 3 Import EU och tredje land case.
Vecka 4 Praktik på hemmaplan.
Vecka 5
  • Dag 1-3: Genomgång av praktikskede, A-traktorer och Ombyggda och amatörbyggda fordon. Case.
  • Dag 4: Hållfasthetsprov och fortsättning från dag 3.
  • Dag 5: R1-provet och eventuellt prov i grundläggande.
Vecka 1 Regelverk internationell och nationell lagstiftning. Enskilt godkännande. Case. Med fokus på skillnader mellan lätta och tunga fordon.
Vecka 2
  • Dag 1-3: Fortsättning från vecka 1.
  • Dag 4: Eventuellt hållfasthetsprov och fortsättning från dag 3.
  • Dag 5: R2-provet och eventuellt prov i grundläggande.
Vecka 1
  • Dag 1-3: Regelverk internationell och nationell lagstiftning. Case import ombyggda och amatörbyggda.
  • Dag 4: Eventuellt hållfasthetsprov och fortsättning från dag 3.
  • Dag 5: RMC-provet och eventuellt prov i grundläggande.
Go to Top