Besiktningsteknikutbildning – R2023-09-06T14:42:36+02:00

BESIKTNINGSTEKNIKERUTBILDNING – R

BESIKTNINGSTEKNIKERUTBILDNING – R

De olika R-utbildningarna ger dig förutsättning att klara personcertifieringskraven för registreringsbesiktning R1 (lätta fordon), RMC, R2 (tunga fordon) respektive RBUSS.

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt behövs kunskaper i grundläggande matematik. Innan utbildningsstart krävs därför att kursdeltagaren erhållit minst godkänt resultat på ett webbaserat diagnostiskt matematikprov. Innan provet erbjuds även fri tillgång till vår distansutbildning i matematik.

R-utbildningarna är lärarledda där teori växlas med olika praktikfall. Egen tid för praktik tillkommer.

KURSTILLFÄLLEN
R1 Göteborg v39 2023 (fem veckors genomförande)
R2
RMC
RBUSS
Boka
Vecka 1 Hållfasthet med test.
Vecka 2 Regelverk internationell och nationell lagstiftning. Enskilt godkännande. Case.
Vecka 3 Import EU och tredje land case.
Vecka 4 Praktik på hemmaplan.
Vecka 5
  • Dag 1-3: Genomgång av praktikskede, A-traktorer och Ombyggda och amatörbyggda fordon. Case.
  • Dag 4: Hållfasthetsprov och fortsättning från dag 3.
  • Dag 5: R1-provet och eventuellt prov i grundläggande.
Vecka 1 Regelverk internationell och nationell lagstiftning. Enskilt godkännande. Case. Med fokus på skillnader mellan lätta och tunga fordon.
Vecka 2
  • Dag 1-3: Fortsättning från vecka 1.
  • Dag 4: Eventuellt hållfasthetsprov och fortsättning från dag 3.
  • Dag 5: R2-provet och eventuellt prov i grundläggande.
Vecka 1
  • Dag 1-3: Regelverk internationell och nationell lagstiftning. Case import ombyggda och amatörbyggda.
  • Dag 4: Eventuellt hållfasthetsprov och fortsättning från dag 3.
  • Dag 5: RMC-provet och eventuellt prov i grundläggande.
Go to Top