Viktig information2023-05-17T14:27:37+02:00

VIKTIG INFORMATION

Swedac återinför vår ackreditering för registreringsbesiktning

2023-05-15

Swedac har beslutat att upphöra med den tillfälliga återkallelsen och återinföra ackrediteringen för oss på NDT Training Center AB. Detta beslut innebär att ackrediteringen fortsätter att gälla i samma omfattning som före den tillfälliga återkallelsen, Besiktningtekniker R1, R2, R3, RMC och RBuss.

Vad har hänt?

Swedac beslutade den 21 december 2022 att tillfällit återkalla vår ackreditering för Besiktningtekniker R1, R2, R3, RMC och RBuss.

Vi gavs tillfälle att senast den 22 juni 2023 redovisa korrigerande åtgärder för de påvisade bristerna. Efter extra tillsyn av Swedac den 12 april 2023 och den 2 maj 2023, redogjorde vi för våra åtgärder och levererade tillfredsställande korrigerande åtgärder för noterade avvikelser.

Baserat på redovisningen bedömer Swedac att vi uppfyller ackrediteringskraven. Följaktligen ska den tillfälliga återkallelsen upphöra och vår tidigare ackreditering återställas.

Vad händer nu?

Vi på NDT Training Center AB har nu återigen möjlighet att utfärda certifikat för R1, R2, R3, RMC och RBuss.
Nya kursdatum för de olika R-behörigheterna kommer att tas fram. Håll koll på vårt kursschema.

Kontakta oss för ytterligare information eller önskemål på kurstillfällen.

Go to Top