Viktig information2022-11-22T17:46:41+01:00

VIKTIG INFORMATION

2022-11-22

Swedac har givit NDT Training Center AB tid för svar på synpunkter rörande bedömningsresultat och övervägande om tillfällig återkallelse av ackreditering. Därmed upphör NDT Training Center AB med verksamheten temporärt inom registreringsbesiktning kopplat mot ny-certifiering och re-certifiering.

Vad har hänt?

Vid extern bedömning har det framkommit brister i ledningssystemet för examinering och certifiering inom registreringsbesiktning. Av pågående orsaksanalys framgår att uppdateringar av ändrade fordonsföreskrifterna i vissa fall varit otillräckliga. Även resursbrist inom aktuellt område har varit en bidragande orsak.

Vad händer nu?

Information kommer delges berörda löpande på hemsidan. NDT Training Center AB har startat aktiviteter för att åtgärda och korrigera ledningssystemet så att ackrediteringen kan återfås inom registreringsbesiktning. Resursförstärkning är därför på väg in under november. Verksamheten upphör därmed temporärt Inom det som gäller för registreringsbesiktning för ny-certifiering samt re-certifiering efter 4 år. Notera att den verksamhet som berörs endast gäller registreringsbesiktning, för övriga behörigheter kan certifieringar genomföras som vanligt. För mer information kontakta certifieringsansvarig för fordonsbesiktning. Vi kommer göra allt vi kan för att bistå berörda på grund av den uppkomna situationen.
NDT Training Center AB beklagar det som har skett men kommer att jobba stenhårt för att lösa dessa avvikelser så att ni som kund återigen kan ta del av vårt fulla utbildnings och certifierings utbud.

Go to Top