Examinering & Certifiering (FBT)2024-03-12T10:27:58+01:00

EXAMINERING OCH CERTIFIERING FORDONSBESIKTNING

EXAMINERING OCH CERTIFIERING FORDONSBESIKTNING

Vi examinerar din personal

Utförande av fordonsbesiktning ställer krav på kompetens och ett certifikat är beviset på denna. För personcertifiering krävs särskilda kunskaper inom området och examinering innefattar både praktiska och teoretiska moment.

För att kunna använda titeln besiktningstekniker i verksamheten krävs certifiering inom området via ett ackrediterat certifieringsorgan. Tillståndsperioden för certifikatet sträcker sig sedan till högst 4 år.

Se hela certifieringsprocessen för fordonsbesiktningstekniker här.

För att bli godkänd och certifieras ställs krav på kompetens och en godkänd examinering (skriftliga och praktiska prov). NDT Training Center är ackrediterat av Swedac som personcertifieringsorgan. Ackrediteringen omfattar att examinera och certifiera personal enligt certifieringssystemet TSFS 2017:53 som beskriver de generella kraven på kompetens (utbildning), examinering och certifiering av FBT-personal.

Ansök om att certifiera dig till besiktningstekniker elektroniskt på knappen till höger eller manuellt via dessa två blanketter (skriv ut dem, fyll i och skicka per post till oss). Utbildningsansökan sker på utbildningssidan.

Ansök direkt på webben

Använd denna länk för att skicka in din ansökan direkt på webben. Se till att ha dina betyg scannade för att kunna bifoga dessa, alternativt att du bifogar ett bevis på ditt nuvarande/tidigare certifikat.

CertOnline

Här kan du logga in och se ditt certifikat.

Certifieringsprocessen
Årlig uppföljning
Prislista certifiering
Go to Top