Kontrollbesiktning K2 + KBuss2024-05-07T13:45:27+02:00

KONTROLLBESIKTNING K2 + KBUSS

Vi planerar semesterstängt v30-31.

KONTROLLBESIKTNING K2 + KBUSS

Vi erbjuder lärarledd distansutbildning där eleven kan genomföra den teoretiska delen på hemmaplan via webb och Microsoft Teams kombinerat med praktiska moment på en lokal fordonsprovningsanläggning. Utbildningen innehåller regelbundna avstämningar för att säkerställa att eleven tillgodogjort sig utbildningen. Efter utbildningens slut sker en teoretisk/praktisk examinering som vid godkänt resultat leder till ett certifikat med behörigheten K2+KBUSS.

Målet för utbildningen är att deltagaren efter godkänd utbildning ska ha inhämtat de kunskaper som krävs för att klara examineringen.

Efter godkänd examinering kan deltagaren arbeta som besiktningstekniker med behörigheten K2 och vara förtrogen med de handböcker och regelverk som ingår i yrket.

Utbildningen ger deltagaren en förståelse för hur fordon och besiktningsverksamhet påverkar trafiksäkerheten och miljön. Deltagaren ska även få kännedom inom områdena:

 • Förvaltningsrätt och regelverk
 • Tillämpliga föreskrifter
 • Tillämpliga internationella bestämmelser och överenskommelser
 • Tillämpliga standarder

Eleven får kunskap i både kontrollprogram och hantering av den utrustning som används vid fordonsbesiktning samt även när kompletterande uppgifter eller annan kompetens behövs vid besiktning. Utbildningen ska ge eleven individuella förutsättningar att med god färdighet kunna göra besiktningar med rätt metod och bedömning.

BOKA HÄR

  • Godkända gymnasiebetyg i svenska A, matematik A samt engelska A.
  • Behörighet K1.
  • Körkort med behörighet C.

  8 dagar utbildning

  Besiktningsteknikerutbildning/ teori

  • Självstudier
  • Distansgenomgångar
  • System 1-30
  • Tester
  • Diagnostiskt test

  Besiktningsteknikerutbildning/praktik

  • Praktik enligt schema
  • Besiktningsaktören utser en handledare på den aktuella stationen
  • Handledaren får instruktioner av NDT
  • Handledaren återkopplar till NDT
  • Examinering sker efter avstämning med NDT-handledare

  Distansutbildning K2

  8 dagar webbaserade lärarledda lektioner via Microsoft Teams.
  Lokal praktik under handledning från besiktningsföretaget.
  Övningsuppgifter och tester för kontroll av kunskap.

  Utbildningen genomförs genom webbaserade lärarledda lektioner via Teams. Utbildningen sker sedan på distans med virtuella klassrum och varvas med praktiska övningar för de olika moment som behandlats. De praktiska övningarna är förlagda på en lokal fordonsbesiktnings-anläggning med utsedd handledare från besiktningsaktör. Utbildningens längd varierar beroende på deltagarens förkunskaper och förmåga att omsätta teori till praktik.

  Teoretisk och praktisk examinering sker efter avslutad utbildning. Vid godkänd examinering enligt SS-EN ISO/IEC 17024 kan ett personligt certifikat som besiktningstekniker enligt TSFS 2017:53 utfärdas. Den som har en godkänd examinering kan ges behörighet.

  Alternativa utbildningsupplägg erbjuds. Priser lämnas vid förfrågan.

  Examinering se prislista nedan (den faktiska kostnaden för resa och logi tillkommer).

  Eventuell resa och logi tillkommer med den faktiska kostnaden för läraren och examinatorn. Se fullständig prislista för examinering/certifiering nedan. Alla priser anges exklusive mervärdeskatt.

  • Intro/uppstart
  • Industrikunskap-allmänt, kvalité, säkerhet
  • Grundregler
  • Kontrollprogram – distansutbildning
  • Praktiska moment
  • Kontrollprogram – distansutbildning (inkl. avstämningstester)
  • Diagnostiskt test
  • Praktik
  • Examination

  Utbildningen innehåller återkommande tester för att säkerställa om ytterligare repetition krävs för en lyckad examinering. Inför praktiken kommer den utsedda handledaren att utföra olika avstämningsövningar.

  Go to Top