Kontrollbesiktning, K32024-05-07T13:45:33+02:00

KONTROLLBESIKTNING, K3

Vi planerar semesterstängt v30-31.

KONTROLLBESIKTNING, K3

Utbildningen avser behörighet att utföra kontrollbesiktning på Kontrollprogram – tung terrängvagn, traktor, traktor b, motorredskap och släpfordon till dessa samt EG-mobilkran och släp till dessa.

Målet för utbildningen är att deltagaren ska inhämta de kunskaper som krävs för att klara examineringen.
Efter godkänd examinering kan deltagaren arbeta som besiktningstekniker med behörigheten K3 och vara förtrogen med de regelverk och föreskrifter som ingår i yrket.

Eleven får kunskap i både kontrollprogram och hantering av den utrustning som används vid K3-besiktning samt även när kompletterande uppgifter eller annan kompetens behövs vid besiktning. Utbildningen ska ge eleven individuella förutsättningar att med god färdighet kunna göra besiktningar med rätt metod och bedömning.

Utbildningens längd är 4 dagar startar efter avrop.

BOKA HÄR

    Go to Top