Krav vid rekrytering av kvalitetsansvariga2017-07-11T14:32:31+02:00

Vilka krav ska du ställa på personer som arbetar med teknisk kvalitet?

Området kvalitetssäkring är inte nytt men här finns mycket att göra. Ett företags välstånd och fortlevnad kan bero på förmågan till bra processer och metoder för säkring av kvalitet. Kvalitetssäkring behövs överallt inom en organisation vilket medför att kraven på kompetens kan se olika ut på den som arbetar med kvalitetssäkring.

Hur ser jag till att ha rätt kompetens inom kvalitetssäkring?

Vilka krav bör du ställa på personal, kompetens och utbildningar?
Det är inte lätt att alltid förstå vilka krav som behöver ställas inom detta område då området kvalitetssäkring inte är ett så prioriterat område som vi tycker att det bör vara. Det handlar mycket om att hitta fel i förväg – innan de skapar problem. För att lyckas med detta är det kritiskt att ha rätt kompetens på flera nivåer.

Kompetens- och personakrav

Allmänt kan sägas att två typer av kompetens krävs. Dels en generell teknisk kompetens för att ha överblick och se sammanhang och helhet, och dels en specialiserad kompetens för det specifika teknikområdet.

Nyckelord för en person som arbetar med teknisk kvalitet är: noggrann, ansvarskännande, stor integritet, omutbar, självständig, strukturerad, kunnig och socialt kompetent.

Utbildningskrav

Ämnen som bör ingå i en kvalitetsteknikers utbildning är:

  • Grundläggande teknik
  • Industrikunskap
  • Provning och kontroll
  • Dokumentation och språk
  • Kvalitet och säkerhet
  • Projektledning

En utbildningsväg är, eller snarare var, det 4-åriga tekniska gymnasiet kompletterat med kunskaper inom kvalitetskontroll. Detta är den vanligast förekommande bakgrunden men tyvärr finns inte det 4-åriga tekniska gymnasiet kvar.

En annan utbildningsväg är en gymnasieutbildning med allmän gymnasiebehörighet kompletterad med en 1-årig utbildning till Inspektions- och provningstekniker eller en 2-årig utbildning till Inspektions- och provningsingenjör. Se detaljerade utbildningsmoment i dessa utbildningar nedan.

Läs mer
Läs mer
Go to Top