Kvalitets- och provningsansvarig2017-07-12T08:40:58+02:00

För dig som ansvarar för kvalitet och provning

Hur gör du för att hinna med allt? Har du och din personal rätt metoder, kompetens och grundkunskaper för att klara av alla nya krav? Förstår ledning och ägare vad du och din personal står inför?

Ansvar för kvalitet och kontroll har aldrig varit viktigare i ett industriföretag. Mer kundmakt, digitalisering och hållbarhetsfrågor är utmaningar för kvalitetsarbetet. Krav på lönsamhet och ständiga förbättringar ställer stora krav på rätt kompetens och kunskap. Traditionellt kvalitetsarbete har varit att fokusera på kontroll och inspektion i produktionen. Men idag är rollen så mycket bredare och kanske fragmenterad, och inriktad på verksamhetsutveckling. Definitionen på kvalitet är mer att uppfylla och överträffa kundernas förväntningar.

Rätt kompetens är en konkurrensfördel när leverantörerna kommer in allt tidigare i relationen med kunder. Det kan handla om att hjälpa kunderna att upprätta kravdokument och att utforma kontrollplaner. Med ökad kompetens nedåt i organisationen blir kvalitetsarbetet mer proaktivt och attraktivt för kunderna.

Läs mer om hur du kan utveckla kvalitets- och provningsarbetet nedan.

Läs mer
Go to Top