Möt våra kursdeltagare2021-06-04T09:21:38+02:00

Ultraljudsprovning – möt några av kursdeltagarna

Vi gjorde ett besök på kursen ”Ultraljudprovning, Phased Array nivå 2” och pratade med några kursdeltagare om varför de valde att gå just denna kurs och hur de kommer att ha nytta av sina nya kunskaper i arbetet.

Phased Array är en avancerad provningsteknik som kan utföras på allt från en stumsvets till mer komplexa geometrier. Teknologin bygger på att sökaren består av flera element som kan pulseras individuellt. Varje puls ger upphov till en våg och genom inställning av timingen mellan pulserna kan man bestämma vinkeln på vågen, vilket gör att ett stort område kan detekteras på en gång. Med konventionellt ultraljud skulle man istället behöva vrida sökaren fysiskt för att uppnå samma effekt. Resultatet visas som en grafisk representation av materialet med defekterna markerade. Phased Array ger både korrekta och snabba resultat.

Fram till det senaste decenniet har industriell tillämpning av ultraljudprovning, Phased Array Ultraljud (PAUT), varit ganska sällsynt. Denna relativt sena utveckling beror på brist på datorkraft, vilket behövs för snabb excitering av flera element i en probe samt behovet av att bearbeta stora datafiler.

Phased Array-tekniken ger möjlighet att elektroniskt modifiera de akustiska egenskaperna för sökarna. Probe-modiferingar utförs genom att införa tidsförskjutningar i de signaler som sänds till och tas emot från enskilda element i en array probe. I stort sett alla ultraljudstekniker för feldetektering och dimensionering kan appliceras med phased array prober.

Möt Tomas Brusk

tomas-brusk

Hej Tomas!
Var och vad arbetar du med?
Jag arbetar som provningstekniker inom mekaniserad provning på Dekra. Just nu arbetar jag med provning av rör och komponenter på Ringhals kärnkraftverk.

Varför anmälde du dig till Phased Array-kursen?
Jag upplever att Phased array är en teknik som kommer mer och mer i vår bransch, och jag vill vara med från början.

Vilken är den största nyttan med kursen för ditt arbete?
Jag vill kunna erbjuda det här till kunder och kunna förklara fördelar och nackdelar med den här typen av provning för de som är intresserade.

Hur hittade du kursen och varför valde du att gå den här på NDT Training Center?
Jag har gått kurser på NDT tidigare så jag kontaktade dem och bokade. Det fungerade hur smidigt som helst.

Möt Jonas Hjort

jonas-hjort

Hej Jonas!
Var och vad arbetar du med?
Jag arbetar med avancerad provning på Force Technology i Karlstad.

Varför anmälde du dig till Phased Array-kursen?
Jag har nyligen bytt avdelning inom företaget och ville lära mig om mer avancerade provningsmetoder.

Vilken är den största nyttan med kursen för ditt arbete?
För mig är den största nyttan att jag lär mig att arbeta med mer avancerade metoder. Jag vill utvecklas och ta del av ny teknologi i vår bransch.

Hur hittade du kursen och varför valde du att gå den här på NDT Training Center?
På mitt företag brukar vi alltid välja NDT Training Center för utbildning. Dessutom passade kursdatumet bra.

Go to Top