Ultraljudprovning, Phased Array nivå 22024-03-26T23:21:23+01:00

ULTRALJUDPROVNING – PHASED ARRAY NIVÅ 2

ULTRALJUDPROVNING – PHASED ARRAY NIVÅ 2

Fram till det senaste decenniet har industriell tillämpning av Phased Array Ultraljud (PAUT) varit ganska sällsynt. Utan tvekan kan denna relativt sena utveckling härledas till brist på datorkraft, vilken behövs för snabb excitering av flera element i en probe samt behovet av att bearbeta stora datafiler.

Phased Array-tekniken ger möjlighet att elektroniskt modifiera de akustiska egenskaperna för sökarna. Probe modiferingar utförs genom att införa tidsförskjutningar i de signaler som sänds till och tas emot från enskilda element i en array probe. I stort sett alla ultraljudstekniker för feldetektering och dimensionering kan appliceras med phased array prober.

Phased array ger möjlighet till hög avsökningshastighet genom elektronisk skanning (utan rörliga delar), förbättrad kontroll av ljudfältet genom funktioner i programvaran, inspektion med flera vinklar (en elektroniskt styrd probe), många konfigurationer, puls-eko, transmission, TOFD och tandem samt större flexibilitet för inspektion av komplexa geometrier (optimerad fokusering och optimerad ljudvinkel).

Nivå 2 kommer att ge en fördjupad genomgång i hur Phased Array Ultraljud (PAUT) fungerar. En fokusering av kursen kommer att ske mot det andra steget i provningen: utvärdering. För att förstå utvärderingen måste ljudfältet och funktioner för visualisering behandlas. Även delar som rör modellering samt avancerade tillämpningar kommer att förklaras.

Då kursen går ut på till största delen att utvärdera data lämpar den sig både för manuell samt automatiserad provning. Det som skiljer är insamlingen av data vid automatiserad provning. Ingen begränsning görs på nivå 2 utan kursen är anpassad för att hantera både manuell samt automatiserad provning med utvärdering av resultat. Om en begränsning finns från nivå 1 följer den dock med även till nivå 2 gällande examinering.

BOKA HÄR

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 5 dagar (automatiserad provning/fullständig).

Lektioner med genomgång av teoretiska avsnitt. Viss del av kurslitteratur finns endast på engelska.
Praktik genom laborationer där t ex kalibrering av utrustning och provning av olika objekt ingår.

  • Phased Array Ultraljud (PAUT) Historia och Principer.
  • Ljudfältsteori och modellering steg 2.
  • Storleksutvärdering.
  • Utvärderingsverktyg.
  • Instruktion för Phased Array Ultraljud.
  • Verkliga provningsfall för avancerade tillämpningar.
  • Praktiska övningar för att förstå PAUT samt Utvärdering av insamlad data.
  • PAUT nivå 1
  • Certifierad/examinerad Ultraljud nivå 2 enligt EN ISO 9712
  • 50 dagar praktik inom PAUT tekniken

28.770:- exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Olympus, Introduction to Phased Array Ultrasonic Technology Applications.
Kompendiet Presentationsmaterial Phased Array Ultraljud nivå 2 Teori.
Kompendiet Övningsfrågor Phased Array Ultraljud nivå 2.

Tid för examinering: 1 dag
Följande delar prov ingår i examineringen:

a) Speciellt prov, 20 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar teori inom phased array ultraljud samt beräkningsfrågor kring teknik och tillämpningar. Frågor som berör de vanligaste standarderna förekommer. Examinanden får ha tillgång till dessa under examineringen. Tillämpliga formelsamlingar och tabeller godkända av examinator är även tillåtna.

b) Det Praktiska provet innehåller 2 objekt där uppgiften innebär datainsamling samt utvärdering av provningen mot ställda kvalitetskrav. Tillåten tid max 2 tim/objekt.

c) Upprättande av en arbetsinstruktion ämnad för en nivå 1-person. Max tillåten tid 90 minuter. Examinanden får ha tillgång till tillämpliga standarder under examineringen.

De viktigaste standarderna är:
– SS-EN ISO 13588 (Ultraljudsprovning – Användning av automatiserad phased array teknik)
– SS-EN ISO 19285 (UT provning av svets med phased array teknik, acceptansnivåer)
– SS-EN ISO 583-1 (UT allmänna principer)
Certifiering i phased array utförs på ett separat certifikat. Detta certifikat gäller endast under förutsättning att personen även innehar behörighet i grundmetoden UT i relevant sektor.
För certifiering krävs:
– godkänd examinering där de separata delarna ska uppnå ett betyg på minst 70%
– en av NDT TC godkänd kurs på minst 5 dagar
– godkänd syntest som uppfyller krav ställda i SS-EN ISO 9712
– erfarenhet inom phased array teknik, minst 50 dagar (inkl PAUT1, 20 dagar)

Läs mer om certifieringsprocessen här.

SS-EN ISO 9712.
Nordtest Doc Gen 010.
SS-EN 583.
PCN/GEN Appendix E9.1 Issue 1
SS-EN ISO 13588.
ASTM E2700-09

Kompletterande dokument

Övriga dokument

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top