Ta nya steg med indirekt hållbarhetsarbete

Ta nya steg med indirekt hållbarhetsarbete

Att Sverige och världen står inför stora utmaningar vad gäller klimatförändringarna är inget nytt. På senare tid har dock flera faktorer påverkat att hållbarhet snabbt har kommit allt högre på dagordningen för i stort sett alla företag, men kanske framför allt för svensk industri. Det leder till att vi blir allt mer engagerade och medvetna om hur vi behöver agera både som privatpersoner och kopplat till våra jobbroller.

En av de viktigaste drivkrafterna är att EU har satt målet att energiförbrukningen ska ha minskat med 20% till år 2020. För att nå detta mål krävs tydliga handlingsplaner inom flera olika områden.

Vi behöver aktivt leta efter lösningar inom nya områden där hållbarhetsarbete leder till stora vinster.

Det finns hopp och det är spännande att se att det går att spara så mycket, bland annat genom att nyttja ny teknik.

Några områden som jag själv följer med intresse är arbetet med t.ex:

  • Initiativet HYBRIT innebär att ståltillverkning inte kräver att man eldar med kol utan kan elda med vätgas. Stålindustrin står för 10% av Sveriges koldioxidutsläpp och med denna teknik skulle dessa utsläpp kunna elimineras fullständigt.
  • Utvecklingen av CCS (Carbon Capture Storage), är en teknik där koldioxid från större punktutsläpp av koldioxid, såsom kolkraftverk, gaskraftverk, stålverk och cementindustrier, avskiljs från rökgaser och lagras i geologiska formationer djupt under markytan eller havsbottnen
  • Pneumatik – står idag för ca 10% av svensk industris nyttjande av energi. Inom många typer av tillverkningsindustri kan man spara upp till 50% av den energiförbrukning som används. Det innebär ca 5% av den totala energiförbrukningen, vilket innebär betydande besparingar.

Det förebyggande arbetet är en dold framgångsfaktor för ökad hållbarhet

Det vi ofta glömmer bort är det viktiga arbete som görs i förebyggande syfte av alla som jobbar med underhåll och kvalitetssäkring inom svensk industri. Om detta arbete inte görs eller görs på felaktigt sätt kan det orsaka stora miljöproblem och säkerhetsrisker.

Dessa är exempel på industrier som är extra utsatta:

 • Kärnkraft
 • Olja
 • Gas
 • Kemisk industri
 • Värmeverk
 • Flygindustrin

De provningsmetoder som är avgörande för att problem ska kunna undvikas är:

 • Magnetpulverprovning (MT)
 • Penetrantprovning (PT)
 • Visuell kontroll (VT)
 • Radiografisk provning (RT)
 • Ultraljudprovning (UT).

Det blir också allt fler branscher där provning och förebyggande arbete blir allt mer prioriterat. Vi ser nya områden inom branscher som:

Marin och offshore för effektivare hantering av t.ex kabel och rörgenomföringar

Provningsingenjörer är ett framtidsjobb och ett första steg in i ingenjörsyrket

Det finns inte så många utbildningar i Sverige som ger dig de kunskaper som krävs att få komma in i näringslivet och börja jobba inom det viktiga området provningsteknik.

NDT Training center arrangerar sedan många år en yrkesutbildning som heter Inspektions- och provningsingenjör.

Behovet av denna typ av kompetens ökar och efter en 2-årig utbildning efter gymnasiet kan du komma ut i arbetslivet och jobba med ett ingenjörsyrke som har framtiden för sig.

Det kan bli ditt första insteg i arbetslivet som kan ge dig ett intressant och viktigt yrke men också en bra väg in i en karriär som ingenjör. Det passar bäst för de som vill jobba mer praktiskt och snabbare få arbetslivserfarenhet. Det är ett bra alternativ för många som tvekar inför längre teoretiska ingenjörsutbildningar.

Vill du vara med och påverka svensk industris framtid på ett positivt sätt och bidra till ett mer hållbart samhälle hittar du mer information om vår utbildning här.

2020-02-24T13:27:46+01:00YH-utbildning|
Go to Top