UTBILDNING YH
YH-utbildning2023-04-03T11:05:52+02:00

OM YH-UTBILDNINGEN

Lär dig kvalitetssäkra flygplan, kärnkraftverk, offshore-riggar, berg- och dalbanor, broar, fordon med mera.

Kunnande, noggrannhet och samarbete är livsviktigt vid inspektion och provning av tekniska konstruktioner. Att förebygga eller upptäcka fel och skador i tid, höjer säkerheten och kvaliteten. Detta är ett ansvarsfullt, omväxlande och välbetalt arbete. Du får goda möjligheter att resa då behovet av den kompetens och specialisering du får genom utbildningen är efterfrågad över hela landet.

Under utbildningen studerar du olika metoder för provning och kontroll samt tekniska ämnen som exempelvis materialteknik och konstruktion.

Du lär dig att arbeta i projektform och får en god inblick i hur både industri och myndigheter fungerar med allt från branschorganisationer till lagkrav. Utbildningarna innehåller både praktik och ett stort antal kunskapsprov som förbereder dig exempelvis inför slutprov och certifiering.

Utbildningsform

Utbildningen är 2-årig och bedrivs på heltid under 86 kursveckor. Ca 20 tim lärarledda lektioner per vecka kompletterat med webbutbildningar, praktiska övningar i laboratorium, grupparbeten och självstudier. Utbildningen kommer till största delen att erbjudas på distans via Microsoft Teams.

LIA – Lärande i arbete

LIA motsvarande 30 heltidsveckor ingår och är uppdelat på två perioder med 15v år 1 och 15v år 2. LIA:n görs på något av våra ägarbolag och anordnas av oss. LIA-perioderna låter dig praktisera i branschen och ger dig en möjlighet att visa upp dig på arbetsmarknaden.

Jobb direkt

Med din YH-examen kan du få arbete som t.ex inspektions- och provningsingenjör, provningstekniker och besiktningsman inom tryck eller lyft.

För rekryteringsansvariga

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att hitta kompetenta medarbetare.

Kompetenssäkra din personal

Hur ser kompetensprofilen ut för den som ska arbeta med teknisk kvalitet? Behöver ni kvalitetssäkra inom olika områden och på olika plan?

OM YH-UTBILDNINGEN

Denna utbildning pågår under två år. Nedan ser du utbildningens innehåll i den senast genomförda utbildningen. 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier.

Förkunskapskrav

Allmän behörighet.

VÅRA KUNDER

KONTAKTA OSS

Om du vill veta mer om vad yrket innebär eller har andra frågor är du välkommen att kontakta vår utbildningsansvarige:

Ingemar Berg tel 070-230 43 86 eller via e-post ingemar.berg@ndttraining.se.

Go to Top