Utbildning med hög kvalitet2020-01-27T13:34:08+01:00

Utbildning av hög kvalitet

Utbildning/Förkunskaper

Vi erbjuder utbildningar förmedlade av mycket erfarna medarbetare och branschkollegor.
NDT Training Center deltar aktivt inom exempelvis Swetic, tekniska kommittéer inom SIS och i FOP (Föreningen för Oförstörande Provning). Innan utbildning förutsätts att varje deltagare har förkunskaper i grundläggande tekniska ämnen som matematik, materiallära, svetsning, gjutning, etc samt praktisk erfarenhet. För att testa sina kunskaper i grundläggande teknik och aktuella metoder finns webbaserade teoretiska/praktiska diagnostiska prov att genomföra. Olika tester ger direkt kvitto på om man bör förbereda sig bättre såväl inför en ny kurs eller bör uppdatera sina kunskaper löpande efter certifiering. Visar testresultaten att man kan förbättra sina kunskaper rekommenderar vi vårt breda utbud av grundutbildningar.

Flexibla utbildningsformer

Vi genomför våra lärarledda kurser med moderna hjälpmedel i speciellt anpassade och ändamålsenliga lokaler. De flesta kurserna genomförs i Västerås men vi har även tillgång till utbildnings- och examineringslokaler vid våra examineringscenter i Örebro och Göteborg.

Kurser genomförs också direkt på plats eller närmare kund. Utöver ordinarie kursutbud, ”skräddarsyr” vi kurser anpassade till Era speciella behov och förutsättningar. Diskutera gärna med oss vilket alternativ som passar bäst för just Ert företag.

Ultraljudprovning

Ultraljudprovning kräver omfattande praktiskt utövande. Kontinuerligt avsatt tid för praktisk tillämpning eller träning på hemmaplan är mycket viktig och helt avgörande för att kunna upprätthålla säker kvalitetsnivå över tid. Inför kurserna i ultraljudprovning är det viktigt vill vi förtydliga att digital apparatkunskap inte ingår i kursen. Dessa förkunskaper förutsätts att man införskaffat sig på hemmaplan innan kursstart. Finns inte denna möjlighet erbjuder vi kurs i ”Digitala ultraljudinstrument”.

När digital ultraljudsutrustning används måste kandidaten vid examinering visa kunskap i att kalibrera utrustning och inte bara hämta tidigare sparat program. Vid alla examineringar är det även förbjudet att ha utrustning som kan lagra information med sig, t ex programmerbara räknare samt mobiltelefon. Överträdelse mot dessa regler leder till avstängning i 1 år enligt kraven i EN ISO 9712.

De digitala utrustningarna har möjlighet att lagra information som erhålls vid examineringen. Certifieringsorganet måste försäkra sig om att kandidat inte tar sådan information med sig från examineringen. Vid användandet av egen digital utrustning måste minnet därför raderas såväl inför som efter examineringen.

Go to Top