Grundutbildningar GRUNDUTBILDNINGAR
Grundutbildningar2020-12-22T14:26:23+01:00

OM GRUNDUTBILDNINGARNA

Studier visar att du kan hålla 6-7 saker i minnet utan att påminnas på nytt. Därför är traditionell utbildning med heldagar inte alltid så resurseffektivt som många tror. Det är ibland bättre att portionera ut kunskapen över tid och omsätta den praktiskt direkt på arbetsplatsen för högre effektivitet.

Med våra onlinebaserade utbildningar kan du pausa, anteckna och repetera kursen så mycket du vill och behöver. Före, under och efter kurserna genomförs diagnostiska prov och övningsuppgifter. Varje utbildning avslutas med ett slutprov som leder till diplom efter godkänt resultat. I ett flertal fall genomförs även praktiska övningar och slutprov baserat på fysiska objekt som levereras till kursdeltagarens arbetsplats.

Detta får du med våra grundutbildningar

  • Personalen utvecklas efter behov och målsättning.
  • Lägre utbildningskostnader och ökad utvecklingstakt.
  • Mindre än halva tidsåtgången jämfört med traditionell utbildning.
  • Mer kostnadseffektivt än traditionell utbildning.
  • Lägre kostnader för produktionsbortfall.
  • Inga resekostnader.
  • Ni kan enkelt följa resultat och får ett kvitto på medarbetarens kunskaper.
  • Välj mellan enstaka utbildningar eller obegränsad tillgång till hela vårt utbud till ett fast och lågt pris jämfört med traditionella utbildningar.

MATEMATIK

Kursen ska ge grundläggande matematikkunskaper för personer som arbetar inom inspektion och provning, särskilt med inriktning oförstörande provning. Resultat webbaserad examinering > 70 % rätt svar. 

SVETSDEFEKTER – WEBBUTBILDNING

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren känna till de vanligast förekommande svetsdiskontinuiteterna och formavvikelserna. Varför de uppkommer och hur man kan förebygga dem.

ALLMÄN OFP – WEBBUTBILDNING

Kursen ger allmän kunskap om de vanligaste OFP-metoderna, deras möjligheter och begränsningar samt hur metoderna kompletterar varandra. Resultat webbaserad examinering > 70 % rätt svar.

FILMGRANSKNING – WEBBUTBILDNING

Se till att regelbundet fräscha upp kunskaperna i filmgranskning samt vara rätt förberedd inför 10-års re-certifiering. Pröva kunskaperna i filmgranskning genom att genomföra ett diagnostiskt prov.

INTERNATIONELL SVETSINSPEKTÖR IWI-S

OFP-Infokurser vänder sig till dem som endast behöver allmän kännedom om metoderna och ej är i behov av certifikat för behörighet.

Arrangeras och genomförs på tid och plats enligt överenskommelse.

OM WEBBUTBILDNING

Vill du lära dig mer eller fräscha upp och testa dina kunskaper inom t ex oförstörande provning? NDT Training Center erbjuder numera förberedande samt grundläggande kurser i form av webbaserade utbildningspaket.

Go to Top