Digitala ultraljudsinstrument2023-01-11T17:02:40+01:00

DIGITALA ULTRALJUDSINSTRUMENT

DIGITALA ULTRALJUDSINSTRUMENT

I ultraljudsutbildningarna ingår inte utbildning i den digitala ultraljudstekniken. Då utbudet på digitala ultraljudsapparater, inkluderat de olika uppgraderingarna inom respektive märke, är stort kan detta inte hanteras av en lärare under en ordinarie kurs.

En operatör i ultraljudprovning måste behärska sin ultraljudsapparat. De digitala apparaterna innehåller många hjälpmedel för att underlätta arbetet. Det finns bl a trigonometriska funktioner, lagringsplatser för gjorda kalibreringar, förprogrammerade sökarparametrar och felstorleksbedömningar enligt AVG- och DAC-metoden.

BOKA HÄR

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

  • Utbildning i den digitala ultraljudsteknikens fördelar.
  • Utbildningen genomförs med det egna ultraljudinstrumentet eller de instrument som NDT Training Center tillhandahåller.

11.700:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.

  • 60 dokumenterade kurstimmar.
  • 3 månaders praktik.

Denna kurs genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top