Utökat innehåll i webbutbildningen Filmgranskning RT2

I webbutbildningen Filmgranskning RT2 har vi nu lagt till en ny webbmodul för att öva granskning av röntgenfilmer.

Denna utbildning behandlar bedömning av vad en röntgenfilm visar och att jämföra det mot uppställda acceptanskrav. Filmgranskning är den mest fundamentala komponenten inom radiografering då det är då provaren bedömer om objektet uppfyller ställda krav eller inte. Detta kräver lång erfarenhet och därför får utvärdering av röntgenfilm göras av någon med lägst nivå 2 certifikat.

Innehåll i webbutbildning Filmgranskning RT2

Webbutbildningen består nu av 60 filmer, varav 45 om stål och 15 om aluminium. Det finns tre svårighetsnivåer, I = lätt, II = medel samt III = svår. Filmerna om stål omfattar nu tre serier med vardera fem filmer i varje svårighetsnivå. Aluminium har en serie med fem filmer per nivå.

Denna utbildning är en utmärkt förberedelse inför kursen Radiografering nivå 2 eller som repetition inför den omcertifiering som ska genomföras var tionde år. Med denna webbutbildning står du bättre rustad att klara dem.

Läs mer om webbutbildningen Filmgranskning RT2 här.

Styrande dokument

SS-EN ISO 10675-1 (stål och titan)
SS-EN ISO 10675-2 (aluminium)
Acceptansnivå 2
Felkoder enl. SS-EN ISO 6520-1

Go to Top