Filmgranskning RT 22020-03-16T06:49:23+01:00

FILMGRANSKNING RT 2

FILMGRANSKNING RT 2

Se till att regelbundet fräscha upp kunskaperna i filmgranskning samt vara rätt förberedd inför 10-års re-certifiering. Pröva kunskaperna i filmgranskning genom att genomföra ett diagnostiskt prov. Ditt provresultat ska minst vara 4 rätt av 5 möjliga.

Beställ kurs här

Provet tar ca 1 timme att genomföra.
Repetitionskursmaterialet tar ca 2 dagar.

Kursen innehåller ett diagnostiskt prov samt ett repetitionmaterial i RT.

500:- exkl. mervärdesskatt.
Kursen är kostnadsfri om du är anmäld till RT omcertifieringskurs.

Kursen är webbaserad.

Kursintyg efter godkända prov.

Go to Top