Aktuellt från tema-dagar med Föreningen Oförstörande Provning, FOP

Med fokus på ämnet ”Ny OFP-teknik och varför?” samt underrubriken ”Varför sker omställningen till ny och digital teknik mycket snabbare i vår omvärld?” träffades Föreningen Oförstörande Provning, FOP, för temadagar på Chalmers i Göteborg 9-10 november.

Från NDT Training Center deltog Jonny Lindblom, Ingemar Berg och Jan Björkman som tog del av många intressanta föreläsningar. De ämnen som diskuterades var bland annat ”Icke-förstörande provning och övervakning av byggnadskonstruktioner”, ”Användning av akustiska vågor för isdetektering på vindkraftverk”, ”Laserultraljud för processkontroll i metallindustrin” och ”Automatisk inspektion av ytsprickor i svetsade konstruktioner.” Ett mycket trevligt och välarrangerat evenemang som gett oss på NDT Training Center en insikt om nyheter i OFP-branschen och därmed ger oss möjlighet att vara väl förberedda.

img_6532

2017-06-21T12:15:56+02:00Oförstörande provning|
Go to Top