Inspektions- och provningsingenjör, YH-utbildning2024-05-31T13:54:59+02:00

Var med och håll igång Sverige

Bli Inspektions- och Provningsingenjör.

Var med och håll igång Sverige

Bli Inspektions- och Provningsingenjör.

Inspektions- och Provningsingenjör (IPI)

Vill du arbeta i säkerhetens tjänst? Medverka i laget som upptäcker kvalitetsbrister innan personskador, miljö- eller kvalitetsproblem riskerar att inträffa.

Studierna varvas mellan teoretiska och praktiska ämnen. Lärarna kommer från företag som är aktiva i branschen.

Under 86 veckor studerar du olika metoder för provning och kontroll samt tekniska ämnen som till exempel materialteknik och konstruktion.

Du får en inblick i hur både industri och myndigheter fungerar med allt från branschorganisationer till lagkrav.

OM UTBILDNINGEN

Utbildningen är 2-årig och bedrivs på heltid under 86 kursveckor. Detta innebär att utbildningen omfattar 430 YH-poäng vilket ger en kvalificerad yrkeshögskoleexamen i nivå SeQF6. Ca 20 timmar lärarledda lektioner per vecka kompletterat med webbutbildningar, praktiska övningar i laboratorium, grupparbeten och självstudier. Utbildningen kommer till största delen att erbjudas på distans via Teams men kommer under ca 10 veckor att ske hos NDT TC i Västerås.

DU UTBILDAS OCH EXAMINERAS INOM DE 5 OFP-METODERNA:

 • Magnetpulverprovning (MT)

 • Penetrantprovning (PT)

 • Visuell kontroll (VT)

 • Radiografisk provning (RT)

 • Ultraljudprovning (UT)

Du certifieras enligt standarden EN ISO 9712/Nordtest vilket ger internationellt gångbara certifikat.

Utbildningen innefattar två stycken LIA-perioder (Lärande i arbete) om 15 veckor per period (totalt 30).

VÅRT UTBILDNINGSPROGRAM

Denna utbildning pågår under två år. Nedan ser du utbildningens innehåll i den senast genomförda utbildningen. 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier.

Allmän behörighet.

Det finns möjlighet för elever att antas även om man inte uppfyller de formella kraven på särskilda förkunskaper men som kan
antas kunna klara utbildningen och yrket. Vi erbjuder en webbutbildning i matte för uppfräschning och komplettering av dessa kunskaper, kontakta oss för mer information.

ANTAL POÄNG

Kursområde Åk 1 Åk 2 Totalt
Grundläggande teknik 45 15 60
Industrikunskap 15 5 20
Provning och kontroll 45 35 80
Dokumentation och språk 15 15 30
Kvalitet och säkerhet 20 20 40
Projektledning 0 20 20
LIA-praktik 75 75 150
Examensarbete 0 30 30
Summa 215 215 430

NYHET

Vi har nu möjlighet att erbjuda en förutbildning för uppfräschning av dina matte-kunskaper.

Utbildningen är av typen blended learning vilket innebär att det är en blandning mellan lärarledd utbildning och e-learning. Lärare och elever träffas initialt via Microsoft Teams för ett diagnostiskt prov och repetition av grundläggande matte. Eleven går sedan vidare via e-learning i sin egen takt med möjlighet till frågor till lärare via Teams. Utbildningen avslutas med ett särskilt prov som man måste ha godkänt i för att bli behörig.
Utbildningen är avgiftsfri.

Anmälan till Ingemar Berg tel 070-230 43 86 eller via e-post ingemar.berg@ndttraining.se.

Ladda ner kursprogrammet
Schema
Utbildningspresentation
Omfattning 86 veckor
Studieort Västerås
Öppen för sen anmälan tom.  2023-08-16
Västerås Stad Hamn

Inspektions- och Provningsingenjör (IPI)

Vill du arbeta i säkerhetens tjänst? Medverka i laget som upptäcker kvalitetsbrister innan personskador, miljö- eller kvalitetsproblem riskerar att inträffa.

Studierna varvas mellan teoretiska och praktiska ämnen. Lärarna kommer från företag som är aktiva i branschen.

Under 86 veckor studerar du olika metoder för provning och kontroll samt tekniska ämnen som till exempel materialteknik och konstruktion.

Du får en inblick i hur både industri och myndigheter fungerar med allt från branschorganisationer till lagkrav.

Om utbildningen

Utbildningens längd är 2 år och 430 YH-poäng vilket ger en kvalificerad yrkeshögskoleexamen i nivå SeQF6.

Du får en inblick i hur både industri och myndigheter fungerar med allt från branschorganisationer till lagkrav.

Du utbildas och examineras inom de 5 ofp-metoderna:

 • Magnetpulverprovning (MT)

 • Penetrantprovning (PT)

 • Visuell kontroll (VT)

 • Radiografisk provning (RT)

 • Ultraljudprovning (UT)

Du certifieras enligt standarden EN ISO 9712/Nordtest vilket ger internationellt gångbara certifikat.

Utbildningen innefattar två stycken LIA-perioder (Lärande i arbete) om 15 veckor per period (totalt 30).

Ladda ner kursprogrammet
Schema
Utbildningspresentation
Omfattning 86 veckor
Studieort Västerås
Sista ansökningsdag 2023-06-09
Västerås Stad Hamn

Ladda ned kursprogrammet

Fyll i din e-postadress nedan så skickar vi kursprogrammet för
utbildningen via e-post rakt ned i din inbox!

  Go to Top