En intervju med IPI student: Isabella Brus

Isabella Brus utbildade sig vid NDT Training Center, vi ställde några frågor kring studieupplevelsen hos oss och vad hon arbetar med idag. 

Intervju med IPI student: Isabella Brus

-Vad arbetar du som idag?
Arbetar på underhållsavdelningen på Forsmarks Kärnkraftverk med OFP frågor och myndighetsstyrd återkommande kontroll

-Hur ser en normal arbetsdag ut för dig?
Många möten och kontakter med både leverantörer och inom Forsmark i olika OFP frågor.

-Vad är det bästa med ditt yrke?
Att ett projekt aldrig är det andra likt, det finns alltid något nytt att lära sig. Man lär känna många människor i OFP branschen och det är en spännande och tekniktung bransch.

-Ge exempel på vad du jobbat med inom ditt yrke
I min roll i Forsmark jobbar jag tillsammans med våra leverantörer för att ta fram kvalificerade OFP-system för att prova svetsar eller komponenter i reaktortanken med tekniker som Ultraljud (UT) och Virvelström (ET). Innan dess jobbade jag som OFP-tekniker på Dekra.

-Om du skulle rekommendera ditt yrke för någon, nämn fem förslag på vad som är viktigt att tänka på.

  • En bransch med möjligheter att utvecklas inom många olika områden
  • Behov av OFP och besiktning finns ”överallt” omkring oss, alltifrån hissar till kärnkraftverk
  • Stor möjlighet till frihet och eget ansvar
  • En bransch som finns i hela landet
  •  Stor möjlighet till att skaffa sig en lång karriär där erfarenheter värderas högt

-Om du blickar tillbaka är det något du önskar du kände till om branschen/yrket som du vet idag?
Möjligheten till förändring. Förutom de stora provningsföretagen finns det stort behov av kompetens inom OFP i ex tillverkningsbranschen.

-Stämde dina förväntningar om yrket överens med verkligheten?
Möjligheten till personlig utveckling på arbetet och eget ansvar var viktigt för mig och det upplever jag att det finns stora möjligheter till inom OFP-branschen.

-Upplevde du att det var enkelt att få anställning efter avslutad utbildning? Om ja- hur snabbt efter utbildningen fick du anställning?
Ja, i och med de långa praktikperioderna som ingår i utbildningen hade jag redan kontakter som gjorde att jag hade anställning innan min utbildning var slut.

-Upplever du att det är jämnställt i branschen?
Nej, tyvärr inte. Det blir fler och fler kvinnor i branschen men det går långsamt och jag önskar att fler kvinnor skulle vilja söka sig hit så att det blir mer jämställt framöver.

-Har du något tips till de som funderar på att utbilda sig till inspektions- och Provningsingenjör
Söker du ett ombytligt yrke och är teknikintresserad är detta definitivt en utbildning för dig. Utbildningen ger en bred grund att stå på och det är enkelt att ta sig ut i arbetslivet efteråt.

Go to Top