Kontrollbesiktning K12024-05-07T13:45:25+02:00

KONTROLLBESIKTNING K1

Vi planerar semesterstängt v30-31.

KONTROLLBESIKTNING K1

Utbildningen för behörighet K1 genomförs som distansutbildning med lärarledda lektioner via Microsoft Teams, webb-utbildningar och individuell on-line support. Uppföljningar av studieresultatet genomförs kontinuerligt under utbildningen.

Målet är att deltagaren efter godkänd utbildning ska vara redo för examination.

Utbildningen syftar till att deltagaren ska kunna utföra arbetet som besiktningstekniker med behörigheten K1 och vara förtrogen med handböcker och regelverk.

Kursen ger deltagaren förståelse för hur fordon och besiktningsverksamhet påverkar trafiksäkerheten och miljön. Kursen ger deltagaren kännedom inom områdena:

 • Förvaltningsrätt och regelverk
 • Tillämpliga föreskrifter
 • Tillämpliga internationella bestämmelser och överenskommelser
 • Tillämpliga standarder
 • Myndighetsutövande
 • Givande och tagande av muta

Genom detta ska eleven få kunskap i kontrollprogram och användning av utrustning som används vid fordonsbesiktning samt när kompletterande uppgifter eller annan kompetens behövs vid besiktning. Kursen ger eleven individuella förutsättningar att med färdighet kunna göra besiktningar med rätt metod och bedömning.

BOKA HÄR

  • Godkända gymnasiebetyg i svenska A, matematik A samt engelska A.
  • Körkort med behörighet B, ej begränsat för endast automat.

  Besiktningsteknikutbildning/teori

  • Distansgenomgångar
  • Självstudier
  • System 1-30
  • Tester
  • Lätta släp
  • Diagnostiskt test

  Besiktningsteknikutbildning/praktik

  • Praktik enligt körschema
  • Besiktningsaktören utser en handledare på den aktuella stationen
  • Handledaren får instruktioner av NDT
  • Handledaren återkopplar till NDT
  • NDT utvärderar G/IG i samråd med handledare
  • Examinering sker efter avstämning (NDT-handledare)

  Löpande kursstarter

  Utbildningen sker på distans med lärarledda Teams-genomgångar som varvas med praktik för de olika delarna man gått igenom. Utbildningen är förlagd till hemmastationen med utsedd handledare från besiktningsaktör. Utbildningen inleds med två introduktionsdagar då NDT startar upp på plats tillsammans med deltagaren. Utbildningens längd varierar beroende på deltagarens förkunskaper samt förmågan att omsätta teori till praktik.

  • Intro/uppstart två dagar – lärarledda
  • Fordonskunskap (test)
  • Industrikunskap-allmänt, kvalité, säkerhet
  • Förvaltningsrätt
  • Grundregler
  • Kontrollprogram – distansutbildning
  • Praktiska moment
  • Kontrollprogram – distansutbildning (inkl. avstämningstester)
  • Diagnostiskt test
  • Praktik
  • Examination

  Under utbildningen återkommer regelbundna tester som visar om repetition behövs för bättre inlärning. Inför praktiken får den utsedda handledaren tillgång till olika avstämningsövningar.

  Vid godkänd examinering enligt SS-EN ISO/IEC 17024 kan personligt certifikat utfärdas som besiktningstekniker enligt TSFS 2017:53. Teoretiskt och praktiskt prov sker efter avslutad utbildning. Den som är godkänd teoretiskt och praktiskt ges behörighet.

  Alternativa utbildningsupplägg erbjuds. Priser lämnas vid förfrågan.

  Eventuell resa och logi tillkommer med den faktiska kostnaden för läraren och examinatorn. Se fullständig prislista för examinering/certifiering nedan. Alla priser anges exklusive mervärdeskatt.

  Go to Top