Kontrollbesiktning motorcykel, KMC2024-05-17T10:56:09+02:00

KONTROLLBESIKTNING MOTORCYKEL, KMC

Vi planerar semesterstängt v30-31.

KONTROLLBESIKTNING MOTORCYKEL, KMC

Utbildningen avser behörighet att utföra kontrollbesiktning på motorcyklar.

Målet för utbildningen är att deltagaren ska inhämta de kunskaper som krävs för att klara examineringen.

Efter godkänd examinering kan deltagaren arbeta som besiktningstekniker med behörigheten KMC och vara förtrogen med de handböcker och regelverk som ingår i yrket.

Eleven får kunskap i både kontrollprogram och hantering av den utrustning som används vid MC-besiktning samt även när kompletterande uppgifter eller annan kompetens behövs vid besiktning. Utbildningen ska ge eleven individuella förutsättningar att med god färdighet kunna göra besiktningar med rätt metod och bedömning.

 • Godkända gymnasiebetyg i svenska A, matematik A samt engelska A.
 • Körkort med behörighet A.

Utbildning och certifiering 5 dagar, varav utbildning 3,5 dagar (måndag-torsdag lunch). Utbildningen varvar teori och praktik.

 • Allmänt, säkerhet
 • Grundregler
 • Kontrollprogram
 • Praktiska moment
 • Diagnostiskt test
 • Praktik
 • Examination

Teoretiskt och praktisk examinering sker efter avslutad utbildning. Vid godkänd examinering enligt SS-EN ISO/IEC 17024 utfärdas ett personligt certifikat som besiktningstekniker enligt TSFS 2017:53.

Alternativa utbildningsupplägg erbjuds. Priser lämnas vid förfrågan.

Eventuell resa och logi tillkommer med den faktiska kostnaden för läraren och examinatorn. Se fullständig prislista för examinering/certifiering nedan. Alla priser anges exklusive mervärdeskatt. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få bokade deltagare.

BOKA HÄR

  Go to Top