YH-utbildning till Inspektions- och Provningsingenjör hösten 2021

Inspektions- och provningsingenjör!
Kunnande, noggrannhet och rätt samarbete är livsviktigt vid inspektion och provning av tekniska konstruktioner på kärnkraftverk, oljeraffinaderier, oljeriggar, lyftkranar, skogsindustri, flygindustri med mera. Att förebygga eller upptäcka fel och skador i tid, höjer säkerheten och kvaliteten.

Som Inspektions- och provningsingenjör finns goda förutsättningar att bli riktigt professionell inom branschen.

Utbildningen omfattar 430 YH-poäng och leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. NDT Training Center har bedrivit denna utbildning vid fyra tidigare tillfällen sedan starten 2008. Tre av dessa klasser genomfördes i Västerås och en i Göteborg. Drygt 100 elever är idag utexaminerade och en bit över 90% av dessa har idag arbete inom provningsbranschen.

Läs mer om utbildningens innehåll här!

Go to Top