Digital Radiografering, nivå 22024-06-17T13:26:45+02:00

DIGITAL RADIOGRAFERING – NIVÅ 2

DIGITAL RADIOGRAFERING – NIVÅ 2

Digital Radiografering, eller vanligare benämnt Digital Röntgen, lagrar bilden digitalt till skillnad mot konventionell röntgen. Bilden kan sedan hanteras och lagras i en dator.

Kursen avhandlar teorin bakom de två varianterna CR (Computed Radiography) och DDA (Digital Detector Array). Den praktiska delen av kursen och efterföljande examinering kommer att avhandla endera CR eller DDA.

Utbildningen strävar efter att vara märkesoberoende och de marknadsledande tillverkarna GE, Vidisco, Novo och Dürr är representerade utifrån om aktuell kurs avser CR eller DDA.

Kursen vänder sig till dig som har ett certifikat i Radiografering nivå 2, industrisektor svets. Det är en fördel om du kommit i kontakt med DR innan kurs.

BOKA HÄR

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 8 dagar

Vecka1:
Måndag: uppstart i Teams. Läraren startar upp och beskriver upplägget och kraven som ska vara uppfyllda. Krav är i princip godkänt kursprov på RT/DRT e-learning.
Tisdag: fortsättning e-learning. Dagen avslutas med en avstämning där alla förväntas ha genomfört e-learningdelen.
Onsdag-fredag: Fysisk utbildning.

Vecka2:
Måndag-onsdag: Utbildning.
Torsdag: Examinering.

 

  • Jämförelse mellan SS-EN ISO 17636-1 och SS-EN ISO 17636-2
  • Termer och definitioner – fördjupning
  • Kalibrering system med duplextrådskala (teori)
  • Kalibrering system – praktisk visning/övning
  • Teori – Olika mjukvarufunktioner i det digitala systemet
  • Praktisk visning/övning av digitala system
  • Teori – Hur fungerar en scanner/image plates
  • Praktiska övningar med digitalröntgen

Examinerad/certifierad i Radiografering nivå 2, industrisektor svets.

Kompendiet Radiografering med övningsuppgifter.
Lånestandarder

34.272:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i Kiwa Swedens lokaler, Gjuterigatan 28, Karlstad.

Tid för examinering: 1 dag.
Följande delprov ingår i examineringen:
a) Speciellt prov, 20 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar teori inom digitalröntgen samt även beräkningsfrågor kring teknik och tillämpningar. Frågor som berör de vanligaste standarderna förekommer. Examinanden får ha tillgång till dessa under examineringen. Tillämpliga formelsamlingar och tabeller godkända av examinator är även tillåtna. (Det som beskrivs gäller den vanligast valda sektorn, svets)
b) Det Praktiska provet innehåller 6 objekt att utvärdera/utföra varav:
– 2 st upptagningar med digitalteknik ska utföras inklusive datahantering av filerna Kvaliteten på dessa två objekt ska bedömas mot relevant standard
– 2 st arkivfiler vilka exponerats av NDT TC ska bedömas huruvida de uppfyller krav avseende upptagningsteknik
– 2 st arkivfiler vilka exponerats av NDT TC ska bedömas huruvida objekten på upptagningen uppfyller ställda kvalitetskrav (filmbedömning)
c) Upprättande av en arbetsinstruktion ämnad för en nivå 1-person. Max tillåten tid 90 minuter. Examinanden får ha tillgång till tillämpliga standarder under examineringen.

De viktigaste standarderna är:
– SS-EN ISO 17636-1 (RT provning av svets med film)
– SS-EN ISO 17636-2 (RT provning av svets med digitala detektorer)
– SS-EN ISO 10675-1 (RT, acceptansnivåer för stål, nickel och titan)
– SS-EN ISO 10675-2 (RT, acceptansnivåer för aluminium)
– SS-EN ISO 19232-1 (bildkvalitetsindikatorer av trådtyp)
– SS-EN ISO 19232-5 (bildkvalitetsindikatorer av dubbeltrådtyp)
– SS-EN ISO 5817 (kvalitetsnivåer, svetsar i stål, nickel och titan)
– SS-EN ISO 10042 (kvalitetsnivåer, svetsar i aluminium)

Certifiering i digitalröntgen utförs på ett separat certifikat. Detta certifikat gäller endast under förutsättning att personen även innehar behörighet i grundmetoden RT2 i relevant sektor.
För certifiering krävs:
– godkänd examinering där de separata delarna ska uppnå ett betyg på minst 70%
– en av NDT TC godkänd kurs på minst 32 timmar,
– godkänd syntest som uppfyller krav ställda i SS-EN ISO 9712
– erfarenhet inom digital röntgenteknik på minst 4 månader

Läs mer om certifieringsprocessen här.

EN ISO 9712
Nordtest Doc Gen 010
SS-EN ISO 17636-1.
SS-EN ISO 17636-2.
SS-EN ISO 10675-1.
SS-EN ISO 10675-2.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top