Examinering och certifiering (OFP)2024-05-02T14:46:34+02:00

EXAMINERING OCH CERTIFIERING – OFP

VI EXAMINERAR OCH CERTIFIERAR ER PERSONAL – CERTIFIERING OFP

Läs mer om vår ackreditering på Swedacs webbplats.NDT Training Center är ackrediterade av Swedac som certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024. Ackrediteringen omfattar att examinera och certifiera personal enligt certifieringssystemet SS-EN ISO 9712/Nordtest. NDT TC är även anmält 3:e partsorgan för certifiering av ofp-personal för provning av tryckbärande anordningar (PED) enligt AFS 2016:1/PED 2014/68EU.

Certifieringen innebär krav på genomgången kurs, syntest, godkänd examinering (skriftliga och praktiska prov) samt praktisk erfarenhet inom metoden. De tre första kraven kan vi bistå med, den sista (erfarenheten) inhämtas på det egna företaget och ska vara relevant för aktuell certifiering, se sidan under respektive metod.

SS-EN ISO 9712 beskriver de generella kraven gällande utbildning, examinering och certifiering av OFP-personal. I de nordiska länderna tillämpas Nordtestsystemet som tillämpningsstandard, vilket beskrivs i Nordtest DOC GEN 010. Examineringen kan anpassas till olika verksamheter och t ex begränsas i omfång. En SS-EN ISO 9712/Nordtest-certifiering innebär alltså att samtliga krav som anges i standarden SS-EN ISO 9712 är uppfyllda.

Certifikatets behörighet kan vid behov anpassas efter kunders behov avseende teknik eller vilka produkter som ska undergå provning. Vi har möjlighet att företagsanpassa utbildning med efterföljande examinering mot industrin. Kontakta oss gärna för att diskutera fram ett upplägg.

FÖLJANDE INDELNING GÖRS ENLIGT 9712/NORDTEST

Produktsektorer:

  • c – Gjutgods
  • f – Smide.
  • w – Svets.
  • t – Rör och rörledningar.
  • wp – Valsade produkter.

Industrisektorer:

  • m – Metalltillverkning (c, f, t och wp).
  • s – Metalltillverkning, montage och återkommande provning, tillverkande industri.
  • r – Järnväg (f, w och wp).

Då du bokar in dig på kurs och examinering vill vi att du anger vilken sektor som du vill att din certifieringsomfattning ska innehålla (alltså vilka produkter eller tekniker som ska omfattas i din behörighet).

Nedan beskriver vi lite om vad respektive sektor betyder:
Vad gäller produktsektorerna så innebär det i princip att om man väljer en sektor t ex f, smide, så begränsas behörigheten till endast den produkten. Om man önskar en bredare omfattning kan flera produktsektorer väljas, men hellre att en industrisektor då väljs. De industrisektorer NDT TC främst tillämpar är m och s.

Industrisektor m innebär att behörighet finns för sektorerna c, f. t och wp. Den industrisektor som har den bredaste omfattningen är s vilken innehåller sektor m, w (svets) och återkommande provning vid underhåll och service mm (t ex korrosion och utmattning).

Våra utbildningar och examineringar på NDT TC för respektive ofp-metod är utformade så att de riktar sig mot de områden och sektorer som det vanligtvis efterfrågas. Du hittar den informationen under beskrivningen för respektive metod på vår hemsida.

Examineringen kan anpassas efter era behov, som teknik eller sektorer. Om du vill det kontakta oss. Under utbildningen hos oss kommer vi stämma av att ni verkligen får den omfattning ni har behov av.

CertOnline

Här kan du logga in och se ditt certifikat.

Certifieringsprocessen
Ansökan om certifiering
Prislista certifiering
Go to Top