Induktiv provning, nivå 22024-04-09T11:25:39+02:00

INDUKTIV PROVNING – NIVÅ 2

INDUKTIV PROVNING – NIVÅ 2

Induktiv provning, eller som man lika ofta kallar metoden, virvelströmsprovning (Eddy Current Testing) innebär att man söker av en yta med en probe som sänder ut ett magnetfält som induceras i provningsobjektet. Med hjälp av ett instrument kopplat till proben kan man bl a utföra materialsortering, skikttjockleksmätning eller detektera sprickor.

Vanligt förekommande tillämpningar: detektering av sprickor inom flygindustrin, tubprovning, detektering av sprickor runt bult- och nithål, färgtjockleksmätning på fartygsskrov.

En nivå 2-operatör i ET får självständigt utföra provning samt utvärdera resultatet.

BOKA HÄR

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 6 dagar

Genomgång av teoretiska avsnitt. Praktik genom laborationer där t ex. kalibrering av utrustning och provning av olika objekt ingår.

  • Repetition av nivå 1 teorin
  • Fördjupning i teorin med matematiska samband
  • Impedansplansanalys
  • Val av provningsfrekvens
  • Utarbetande av arbetsinstruktion för nivå 1:or
  • Rapportering
  • Standarder för metoden samt praktiska övningar
  • Materialsortering
  • Val av metod samt praktiska övningar

28.875:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Kompendiet Induktiv provning nivå 2 med övningsfrågor.

Tid för examinering: ca 1,5  dagar.

För induktiv provning nivå2, tillämpas normalt certifiering för industrisektor s. Önskas annan omfattning vv kontakta NDT TC.

Följande delar prov ingår i examineringen:
a) Allmänt prov, 40 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar virvelströmsteori av allmän karaktär. Inga hjälpmedel är tillåtna.
b) Speciellt prov, 30 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar virvelströmsteori samt även beräkningsfrågor kring induktiv provning och tillämpningar. Frågor som berör de vanligaste standarderna förekommer. Examinanden får ha tillgång till dessa under examineringen. Tillämpliga formelsamlingar och tabeller godkända av examinator är även tillåtna. (antal frågor och dess inriktning kan variera beroende på vilken sektor som avses)
c) Praktiskt prov. Antal objekt och typ bestäms av vilken sektor som examineringen avser. För val av sektor, kontakta oss vid frågor angående antal objekt och tidsåtgång.
d) Upprättande av en ofp-arbetsinstruktion. Max tillåten tid 90 minuter. Examinanden får ha tillgång till tillämpliga standarder under examineringen.
De viktigaste standarderna är:
– SS-EN ISO 15549 (ET allmänna principer)
– SS-EN ISO 17643 (svetsförband)
– SS-EN ISO 15548-1 (ET instrument)
– SS-EN ISO 15548-2 (ET prober)

För certifiering krävs:
– godkänd examinering med ett betyg på minst 70% på samtliga delar
– av NDT TC godkänd kurs på minst 6 dagar.
– godkänd syntest som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9712
– erfarenhet inom metoden på minst 180 dagar (inkl kravet för nivå1, 45 dagar)

Läs mer om certifieringsprocessen här.

EN ISO 9712
Nordtest Doc Gen 010

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top