Induktiv provning, nivå 32024-03-26T23:06:43+01:00

INDUKTIV PROVNING – NIVÅ 3

INDUKTIV PROVNING – NIVÅ 3

Induktiv provning, eller som man lika ofta kallar metoden, virvelströmsprovning (Eddy Current Testing) innebär att man söker av en yta med en probe som sänder ut ett magnetfält som induceras i provningsobjektet. Med hjälp av ett instrument kopplat till proben kan man bl a utföra materialsortering, skikttjockleksmätning eller detektera sprickor.

Vanligt förekommande tillämpningar: detektering av sprickor inom flygindustrin, tubprovning, detektering av sprickor runt bult- och nithål, färgtjockleksmätning på fartygsskrov.

En nivå 3-person har en ledande befattning på företaget. Rollen kan variera, men kan innebära tekniskt metodansvar för aktuell ofp-metod, personalansvar eller annan ledande roll.

BOKA HÄR

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 6 dagar.

Teoretiska genomgångar i lektionssal.

  • Repetition av nivå 2 teorin.
  • Fördjupningar av metodens teori.
  • Beskrivning av praktiska tillämpningar i ofp-metoden.
  • Fördjupning och analys av relevanta standarder och normer för metoden.
  • Genomgång av och träning i procedurskrivning.

Mer information kring den allmänna delen hittar du under
>Allmän nivå 3-utbildning

30.240:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Lärarpresentationer.
ASNT NDT-Handbook

Tid för examinering: 1 dag.
Följande delar prov ingår i examineringen:
a) Del D, 30 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar induktiv provning av allmän karaktär. Inga hjälpmedel är tillåtna.
b) Del E, 20 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar induktiv provning samt även beräkningsfrågor kring ultraljudteknik och tillämpningar. Frågor för tolkning av ultraljudstandarder förekommer. Examinanden får ha tillgång till dessa under examineringen.
c) Del F, procedurskrivning. En procedur ska upprättas för en given uppgift vilken ska utföras enligt europastandarder. Examinanden får ha tillgång till standarderna under examineringen. Maximalt tillåten tid är 4 tim.
De viktigaste standarderna är:
– SS-EN ISO 15549 (ET allmänna principer)
– SS-EN ISO 17643 (svetsförband)
– SS-EN ISO 15548-1 (ET instrument)
– SS-EN ISO 15548-2 (ET prober)
– SS-EN ISO 17635 (OFP av svets, allmänna regler)

För certifiering krävs förutom godkänd examinering en godkänd kurs på minst 6 dagar), godkänd syntest samt en erfarenhet inom metoden på
minst 270 dagar (utöver krav för nivå 1+2).

Läs mer om certifieringsprocessen här.

EN ISO 9712
Nordtest Doc Gen 010

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top